Det började med att Cad-Q testade Alfresco som nytt informationshanteringssystem. Sedan dess har samarbetet med RedPill Linpro utökats till även drift och support. Utvecklingen i projektet har styrts, koordinerats och genomförts av Redpill Linpros Alfresco-utvecklare i Karlstad, applikationen driftas i Redpill Linpros driftshall på Sätterstrand och driften sköts av Redpill Linpros personal i Karlstad.


Läs mer om Redpill-Linpro Alfresco >>

I byggprojekt förekommer ett oändligt antal dokument från många olika aktörer. Ett informationshanteringssystem som kan hantera stora datamängder utan att prestandan påverkas skapar bättre förutsättningar för att klara av byggprojekt på utsatt tid.

Byggprojekt karaktäriseras ofta av många aktörer som är beroende av varandra. Vid en deadline ska allt material in i systemet på samma gång och direkt göras tillgängligt för de olika parterna. En mängd olika företag kan vara inblandade och det kan handla om byggupphandlingar, ritningar, protokoll, tekniska dokument, mätningar osv. Många av dokumenten är i storformat och måste snabbt kunna laddas upp, indexeras och göras sökbara. Gränssnittet måste tillåta 200-300 GB utan att påverka systemets användning. När all information laddas upp i systemet samtidigt gäller det att ha tillräckligt med datorkraft för att byggprocessen inte ska bli lidande.

För Cad-Q, ett företag som levererar modell- och ritningsrelaterad IT, är det avgörande att tillhandahålla en dokumenthanteringsplattform som klarar av stora datavolymer, vid en viss tidpunkt, i olika format och filtyper med bibehållen prestanda. Något Cad-Q inte kunde för sju år sedan.

Ett omodernt och stelt system måste bytas ut

Cad-Q använde sig av en molntjänst där projektmedlemmarna kunde prata med varandra och dela dokument. Lösningen byggde på Lotus Notes som standardplattform samt en hel del egenutvecklad kod. Med några år på nacken hängde plattformen inte riktigt med och behövde utvecklas. Men med Lotus Notes var man låst till licensieringen och begränsad av hur systemet kunde användas och utvecklas.

”Vi hade behov av att göra anpassningar och det blev till slut en dyr historia”, säger Anders Nygårds, projektledare på Cad-Q. ”Det blev inte heller flexibelt eller skalbart och vi behöver verkligen kunna skala upp de tekniska systemen eftersom både datavolymen och antalet användare fördubblas varje år. Den stora mängden egenutvecklad kod innebar också en sårbarhet och en risk”.

Cad-Q började därför leta efter en helt ny standardplattform.

Alfresco – ett vågat val

Cad-Q insåg att CMS-ramverken inte hade den kapacitet som krävdes för att klara av de stora datamängderna och började utforska ECM-system. Många av dem var dyra men under den här tiden höll det nya Open Souce-systemet Alfresco på att utvecklas. Trots att Alfresco var nytt vågade Cad-Q sig på ett pilotprojekt och insåg snabbt att systemet tekniskt sett höll måttet.

Cad-Q började med Alfresco Community Edition och satte omgående igång med att utveckla plattformen efter den egna kravspecifikationen. Och den höll vad den lovade. Dokumentmängden och projekten kunde fördubblas utan att det påverkade snabbheten i systemet.

”En av de största fördelarna med Alfresco är att systemet inte har några som helst problem med datavolymer”, berättar Anders. ”Dessutom utvecklas det ständigt. Standardprodukten är verkligen användbar och många av våra egna anpassningar har redan blivit standard. Det betyder att vi kan fokusera på att anpassa produkten efter våra specifika detaljbehov. Det är en trygghet att vara en del av en community och vi kan också växa på ett säkert sätt.”.

Efter att ha testat Community-versionen under ett års tid uppgraderade Cad-Q till Enterprise-versionen och tecknade ett supportavtal med Redpill Linpro – Open Source-experterna på den lokala marknaden.

”Vi ville ha bästa möjliga uppbackning från Alfresco. Vi hade mycket utveckling av systemet på gång och en ny klient 2007. Vi behövde känna oss trygga med supporten”, säger Anders Nygårds.

Utökat samarbete kring drift och support

Cad-Q arbetade med Windows som operativsystem, vilket fungerade bra tillsammans med Alfresco då applikationen inte är plattformsberoende. Men för att skapa de bästa förutsättningarna för skalbarhet tittade man på operativsystem som byggde på Open Source och bestämde sig för en Ubuntu-plattform med PostgreSQL och drift från Redpill Linpro.

”Vi ville skapa de absolut bästa förutsättningarna för att jobba med vår applikation och förenkla möjligheterna att skala upp kapaciteten vid behov”, säger Anders.

Det fanns en unison uppfattning om att Open Source-systemet var bättre att använda tillsammans med Alfresco även om det fungerade bra med Windows.

Allt eftersom verksamheten och projekten växte krävdes kraftigare servrar och Cad-Q satsade på en HA-lösning (High availibility) med serverkluster. Lösningen är teknisk komplex och under 2011 lade Cad-Q ett kluster av servrar hos Redpill Linpro för att få hjälp med driften .
”Det är en tekniskt komplex miljö och att låta Redpill Linpro ta hand om supporten av vår mjukvara kändes som en naturlig lösning”, säger Anders.

Genom att använda sig av egna serverkluster förbättrade man skalbarheten och flexibiliteten ytterligare och när Redpill Linpro tog hand om driften behövde Cad-Q inte längre lägga energi på den. Redpill Linpro driftar nu hela plattformen med Ubuntu, PostgreSQL, Alfresco, samt ett tiotal servrar, både virtuella och hårdvaruservrar.

”Vi har inte ens åtkomst till driften vilket känns bra. Driften är trygg hos Redpill Linpro och vi kan satsa resurserna på att utveckla en så bra tjänst som möjligt för våra användare. Samarbetet har fungerat klanderfritt och vi får all den uppmärksamhet vi behöver”.

Cad-Q har nu en lösning som är anpassad efter deras behov av skalbarhet och flexibilitet samt kräver mindre arbete. Resurserna kan de nu istället lägga på sin kärnverksamhet.


Läs mer om Redpill Linpros driftstjänster >>

Fredrik Svensson

Regionchef Karlstad och Göteborg

+46 70-603 36 35
fredrik.svensson@redpill-linpro.com

Redpill Linpro
Drottninggatan 6
65224, Karlstad

+46 (0) 54 15 09 40

sales.se@redpill-linpro.com

https://www.redpill-linpro.com/

Symetri
Bryggaregatan 11
65340, Karlstad

+46 (0)54 18 61 60

info-fm@symetri.se

https://www.fm.symetri.se/