Addnodes dotterbolag Cad-Q, som är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT, har tecknat ett avtal med Jernhusen AB för insamling och drift av Jernhusens anläggnings- och byggnadsrelaterade information. Enligt avtalet som löper över tre år skall Cad-Q Arkivtjänst i Karlstad samla in kundens samtliga ritningar som i dag finns spridda i gamla system, på papper och i moderna CAD-modeller samt överta den dagliga hanteringen av ritningar och modeller via molntjänsten Cad-Q Arkivtjänst och applikationen HyperDoc.

”Den tidigare oredan kring ritningsinformationen har varit svårhanterlig och kostsam för verksamheten. Nu investerar vi i ordning och reda och på köpet ökar vi tillgängligheten av materialet avsevärt. Vi har utvärderat flera system och leverantörer men vi ansåg att Cad-Q Arkivtjänst bäst motsvarade våra behov”, säger Christer Hero, chef Affärsstöd på Jernhusen.

”Vi är oerhört glada över att få Jernhusen som kund och ser det som ytterligare ett bevis på att vår satsning kring drift av fastighetsägares modell- och ritningsrelaterat IT-stöd är rätt. I dag hanteras över 20 miljoner kvm fastighetsarea åt ca 40 kunder hos Cad-Q Arkivtjänst”, säger Dan Olandersson, Teamledare på Cad-Q.

Cad-Q Arkivtjänst etablerades i Karlstad för ca 10 år sedan och är i dag en väl etablerad verksamhet med god tillväxtpotential, framför allt med det ökade behovet av informationshantering med kommande byggnadsinformationsmodeller (BIM) från nya projekt. Cad-Q Arkivtjänst tar ansvaret för kundens digitala ritningssystem, och kunden använder sedan olika användargränssnitt mot ritningssystemet beroende på vad man behöver åtkomst till och vad man har behov av att utföra i systemet.

■■ Cad-Q bolagen är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT och arbetar med implementering av programvaror, utbildning, support och IT-stöd av CAD-system till bygg-, fastighets- och industrisektorerna. Cad-Q bolagen grundades 1989 och har cirka 200 medarbetare vid 20 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cad-Q ingår i Addnode-koncernen som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap.

■■ Jernhusen är ett fastighetsbolag som arbetar med att utveckla, förvalta och äga stationer, stationsområden, underhållsdepåer samt gods- och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Fastigheterna finns till stor del i storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter i Sverige. Jernhusen är ett kommersiellt fastighetsföretag som ägs av svenska staten.