”Compare Business Innovation Centre (C-BIC) har visat att samverkan ger resultat – och att goda projektresultat i sin tur leder till mer och bredare samverkan. Men det är inget nytt för  Compare – så har vi som IT-företagens regionala samverkansorganisation arbetat ända sedan starten år 2000”.

När Göran Österman (verkställande tjänsteman på Compare) summerar projektet Compare Business Innovation Centre (C-BIC) – som efter sju år avslutas till halvårsskiftet 2014 – betonar han att C-BIC ska ses som ett av flera projekt över tiden som successivt byggt upp ett starkt och brett förtroende för Compare långt utanför regionen.

Illustrationen: Samverkan ger resultat – och resultat ger mer samverkan i regionen, nationellt och internationellt.

”Vi har blivit kända för att våra projekt ger resultat som bidrar till regional tillväxt – och ju mer resultat vi levererar, desto fler projektfinansiärer vill samverka med oss”, förklarar Göran Österman.

”Vi arbetar långsiktigt och uthålligt…

Att bygga förtroende och skapa resultat tar tid. Därför arbetar Compare långsiktigt och uthålligt utifrån det övergripande målet sedan starten – att genom samverkan bidra till Compare-företagens tillväxt i regionen genom affärsutveckling, kompetensförsörjning och etableringar.

Det samma gäller hur Compare arbetet sedan starten – att genom nätverkande skapa kontakter och mötesplatser för Compare-företagen; att genom marknadsföring skapa kännedom om och intresse för Compare-företagen; att genom projekt skapa nya utvecklingsmöjligheter för Compare-företagen.

…men också snabbt och flexibelt”

Denna starka samverkan mellan Compare-företagen – och dess kunskaper om IT-marknaden – har bidragit till att Compare kunnat agera snabbt och flexibelt för att projekt och satsningar ska ge resultat: ”Det har stärkt offentlighetens förtroende för Compare som projekthus och samarbetspartner”, förklarar Göran Österman.

Compare Business Innovation Centre (C-BIC) är ett sådant exempel: ”Utan Compare som IT-företagens gemensamma projekthus hade en sådan här satsning aldrig blivit av”, konstaterar Göran Österman: ”Inget enskilt IT-företag, ingen enskild kommun eller inget enskilt universitet hade fått förtroendet att driva ett sådant här omfattande projekt under sju år – men genom regional samverkan har det varit möjligt”.

Viktigt att skilja mellan bas- och projektverksamhet

Denna utveckling har under årens lopp påverkat finansieringen av Compare – och orsakat en del missförstånd, enligt Göran Österman:

Bastjänster (som erbjuds alla Compare-företag och finansieras av Compare-företagens intressentavgifter) och Tilläggstjänster (som erbjuds inom vissa områden och finansieras av Compare-företagen som utnyttjar tjänsterna) har i princip varit de samma hela tiden.

Projektverksamheten har däremot varierat över tiden och har under de senaste åren varit den dominerande finansieringskällan med projektmedel från regionala, nationella och internationella samarbetspartners.

”Projekten kommer och går – men Compares basverksamhet består”.

Det började redan när Compare tog form

”Denna externa finansiering har gjort det möjligt för oss att driva projekt som kan bidra till Compare-företagens tillväxt i regionen – och det har lett till att Compare har fått förtroendet att driva allt fler offentligt finansierade projekt”, konstaterar Göran Österman och förklarar att det började redan när Compare tog form:

1999 rådde det IT-yra och IT-företagen i Karlstad var bittra konkurrenter och slogs om personalen – men då bestämde sig några IT-företag att samverka för att locka kompetens till regionen genom att sätta Karlstad på IT-kartan.

2000 bildades IT-stiftelsen Compare Karlstad för att genom samverkan bidra till Compare-företagens kompetensförsörjning. En första gemensam rekryteringskampanj (”Välkommen till Solparadiset”) genomfördes i samverkan med Karlstads kommun.

2001 sprack ”IT-bubblan” även i Karlstad – men Compare-företagen fortsatte att samverka för att rädda kompetensen kvar i regionen. Compare visade att IT-företagen i regionen kunde samverka i både med- och motgång – och det bidrog till starkare och bredare samverkan med det offentliga och akademien.

Samverkar med allt fler projektfinansiärer

”Sedan dess har det rullat på med både större och mindre projekt i samverkan med allt fler projektfinansiärer – lokala, regionala, nationella och nu även internationella”, förklarar Göran Österman och ger några exempel:

TIME (2002-2004) var det första stora regionala samverkansprojektet. Syfte: Att starta en ny gymnasieutbildning med inriktning på Telecom, IT, Media & Entertainment. Resultat: Karlstads Internationella TIME-utbildning som har varit igång sedan 2004.

Framtidens Arena (2004-2006) var det första gemensamma affärsutvecklingsprojektet. Syfte: Att utveckla nya arena-upplevelser baserade på IT- och telekom-lösningar. Ett av flera resultat: Colins Crest på Vargåsen som drivs av Svenska Rallyt sedan 2007.

KNIS (2005-2007) var det första interregionala samverkansprojektet mellan svenska Compare och norska Kunnskapsbyen Lilleström. Syfte: Samverkan kring Kunskapsintensiv Näringslivsutveckling i Inre Skandinavien. Resultat: Lade grunden till flera andra interreg-projekt:

  • SÄPOS (Sätterstrand Power Saving) – ett energieffektiviseringsprojekt för datorhallar med Compares Testlab som testanläggning inom ramen för ett svensk-norskt energi/miljö-projektet.
  • ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) – ett norsk-svenskt samarbetsprojekt för att hitta goda exempel i respektive nätverk som kan vidareutvecklas gemensamt i kommande projekt.
  • Klusterdriven näringslivssamverkan – ett svensk-norskt klustersamarbete mellan Compare, Kunnskapsbyen Lilleström, IKT Kongsvinger, NCE Smart Halden med flera.

Nordic Medtest (2012-2015): Som ett resultat av C-BIC och Compare Testlab bygger Landstinget i Värmland, Compare och Karlstads universitet upp ett nationellt center för test av eHälsa med stöd av bland  andra innovationsmyndigheten VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

”Nordic Medtest skulle enligt projektplanen vara klar för marknaden under hösten 2015 – men verkamheten har fått en rivstart och är redan igång med skarpa testuppdrag”, berättar Göran Österman och konstaterar att Nordic Medtest inte bara väcker stor nationellt intresse: ”Genom Nordic Medtest deltar vi i nordiska samarbetsprojekt inom eHälsa som kan komma att få stor betydelse i kommande Compare-projekt”.