I samarbete med Dagens Industri och Dagens media genomför analysföretaget Regi Årets byrå, landets största kvalitets- och branschstudie bland reklam- och kommunikationsbyråer. I år vann Karlstadbaserade kommunikationsbyrån Bulldozer tredje pris i tävlingen.

”Det är fantastiskt! Av alla nominerade byråer runt om i Sverige känns det otroligt hedrande att kunderna tycker att vi är tredje bäst”, säger VD Charlotta Stenson.

Som grund för analysen ligger 3.000 svar från Sveriges största kommunikationsköpare. Frågorna har gällt resultat, kreativitet, budget, kvalitet på projektledning, copy och art direction samt tidsplanering och liknande.

”Att det gått så bra tror jag beror på att vi förstår kundens affär och utifrån den jobbar fram en strategisk plan som går igen i såväl egna kanaler som köpta. I det digitala landskapet är det oerhört viktigt att kunna lyfta blicken och forma de egna kanalerna utifrån ett sälj- och varumärkesperspektiv. Nästa steg är att komplettera med köpta kanaler på ett sätt som gynnar varumärkets spridning”.

Bulldozer tävlade i kategorin reklambyråer med intäkter mellan 8 och 15 miljoner.