The Hour of Code –  en global satsning för att väcka skolelevers intresse för programmering – fick en bra start i Värmland. Under kampanjveckan (8-14 december) genomfördes ”kodtimmen” på ett 10-tal skolor i Värmland – och på betydligt fler skolor har intresset väckts för att få fler skolbarn och lärare att lära sig mer om programmering på ett enkelt och lättsamt sätt.

The Hour of Code genomfördes på Ilandaskolan med stöd av Carl-Fredrik Herö och Ted Olandersson på Elvenite.

Enligt The Hour of Code-webben har 201 skolor i Sverige registrerat sig för medverkan varav sju i Värmland: Ilandaskolan (Karlstad); Jössefors skola (Arvika); Karlstads universitet (Karlstad); Klaragymnasium (Karlstad); Skattkärrsskolan (Karlstad); Sunne kommun; TIME-gymnasiet (Karlstad). Därtill har fyra skolor i Karlstad genomfört (eller kommer att genomföra) The Hour of Code utan att vara registrerade: Engelska skolan; Rudskolan; Kroppkärrskolan och Kvarnbergskolan.

Tre Compare-företag (Elvenite, Midroc Automation och EVRY) har bidragit med stöd till skolor och lärare i Värmland. Dessutom har TIME-eleverna på Älvkullegymnasiet i Karlstad genomfört ett The Hour of Code-event för elever i årskurs 4-8.

”En bra start på ett viktigt initiativ som vi gärna följer upp och vidareutvecklar nästa år”, summerar Johan Gotting – VD på Compare-företaget Elvenite som är initiativtagare till lanseringen av The Hour of Code i Värmland.

”The Hour of Code har väckt ett intresse för programmering ute på skolorna – och med det utbildningsmaterial som finns på webben som hjälpmedel klarar sig många lärare på egen hand”, säger Stefan Andersson – avdelningschef på Midroc Automation.

”Kul och stimulerande även för oss – att på det här sättet få ge eleverna en inblick i programmering och den värld som vi verkar i och som inte är så lätt att förklara”, säger Mikael Holmgren – teamledare på EVRY.

The Hour of Code genomfördes på Kvarnbergsskolan med stöd av Mikael Holmgren och Dan Wolff (bilden) på EVRY.

Gensvaret bland lärarna och eleverna har varit stort – flera lärare har förklarat att de på sina skolor vill ta ett mer samlat grepp om att få in mer programmering i undervisningen; och flera elever har blivit så intressserade av programmering att de fortsatt med utbildningsmaterialet på egen hand.

”I de flesta fall har The Hour of Code genomförts i klasser med engagerade lärare som själva anmält sitt intresse av få hjälp och stöd av Compare-företagen”, förklarar Johan Gotting.

”Och i de fall där vi varit inblandade har det hittills handlat om en pilotklass där alla elever har egna läsplattor”, berättar Mikael Holmgren.

Därför finns det anledning att se över hur programmering kan komma in i undervisningen på ett mer naturligt sätt för alla elever i en skola.

”Vi fortsätter gärna vårt engagemang tillsammans med andra Compare-företag – och vi ser gärna ett samarbete med skolledningarna”, säger Johan Gotting och fortsätter: ”Vi vill bidra till att alla skolbarn i Värmland – från förskola till gymnasium – ska kunna erbjudas möjligheten att få denna introduktion till programmering”.

”Dagens skolelever är morgondagens medarbetare – därför vill vi gärna bidra till att väcka elevernas intresse för programmering och datavetenskap”, säger Stefan Andersson.

Klassen på Kvarnbergsskolan som fick lära sig programmering.

The Hour of Code är en del av det internationella arrangemanget Computer Science Education Week som hålls under en vecka i december världen över – i år vecka 50 (8-14 december). Skolor och företag inbjuds att delta i The Hour of Code som är en av historiens största utbildningssatsningar med målet att nå 100 miljoner elever globalt.

”Köp inte bara ett tv-spel – gör ett. Ladda inte bara ner den senaste appen –  utveckla den. Spela inte bara på din mobiltelefon – programmera den”, uppmanar The Hour of Code och hävdar att alla kan lära sig att programmera.

Till skolorna och lärarnas stöd finns stöd och hjälp med filmer, övningsexempel och handledningar (en hel del på svenska) – allt för att göra det så lätt och roligt som möjligt för både lärare och elever.

Bakom The Hour of Code står en stark global rörelse med sponsorer och beskyddare som vill öka intresset för datavetenskap och programmering hos barn och unga vuxna i hela världen.

Elever på Ilandaskolan programmerar.

How to run a hour of code:

Elvenite
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+46(0) 54- 15 01 15

info@elvenite.se

https://elvenite.se/

Midroc Automation
Lagergrens Gata 4
65214, Karlstad

+46 (0)10-470 76 56

bjorn.johansson@midroc.se

http://www.midrocautomation.se