Undersökningen omfattar svar från 7 214 medlemmar i Academic Works svenska nätverk, som rymmer både yrkesarbetande och studerande ungdomar. Resultatet presenteras i 14 svenska städer under hösten och drogs i torsdags på Filmstaden i Karlstad.

Undersökningen, som görs i samarbete med Kantar Sifo, renderar en topplista över den unga arbetskraftens favoritföretag och en lista över vilka faktorer de tycker är viktigast vid val av arbetsgivare.

De 100 mest attraktiva arbetsgivarna plockas fram via svar i fritextfrågor i en förstudie. Sedan rankas de företagen efter rykte, upplevd framgång och om ungdomarna skulle vilja jobba där. Precis som förra året toppas listan av Google, som dessutom får toppbetyg i alla tre underkategorierna. IKEA behåller andraplatsen på listan, som i övrigt innehåller flera välbekanta storföretag inom IT och tech-industrin.


Julia Granström på Academic Work framför listan på de hundra hetaste företagen.

Årets upplaga av YPAI, Young Professionals Attraction Index, är den femte i ordningen. Hälften av företagen på årets tio i topp-lista hör hemma i industribranschen, jämfört med ett enda under startåret 2015. Fyra av dessa är dessutom verksamma i fordonsindustrin, vilket Academic Work tolkar som att young professionals vill vara med och påverka omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Miljö- och hållbarhetsfrågan kan till och med vara helt avgörande vid val av arbetsgivare. En tredjedel av de som svarat på undersökningen säger att de tycker att det är mycket viktigt att arbetsgivaren har en tydlig intern klimatpolicy och aktivt arbetar för ett bättre klimat.

Mer blågult på topp-100 listan

En trend som fortsätter är att svenska företag skattas högre och blir fler på topp 100-listan. Även flera offentliga aktörer finns representerade, som länsstyrelsen och transportstyrelsen, vilket också tros ha ett samband med ett ökat intresse för att bidra till samhällsnyttan.

Omsättningen bland företagen på topp 100-listan är dock fortsatt stor. Sedan förra året har 25 procent av företagen ersatts av nya favoriter.

Ser man till de faktorer som avgör var man vill jobba väger trevliga kollegor och en bra social arbetsmiljö fortsatt tyngst. I fjol delades förstaplatsen med kategorin bra chef och ledarskap, som i år halkat ner till plats fyra. Två nya faktorer har också tagit sig in på tio i topp-listan: en trygg anställning och att företaget har tydliga mål och förväntningar. Begreppet trygg anställning rör inte bara de egna anställningsvillkoren, utan riktar sig också mot arbetsgivaren. Ett stort företag upplevs därför som tryggare.

Flexibilitet och hög lön viktigt i IT-branschen

Vissa skillnader går att utläsa i vad som är viktigast när man väljer arbetsgivare beroende på yrkesinriktning. Inom IT-branschen skattas exempelvis en bra lön högre, även om trevliga kollegor toppar listan även här. Yrkesverksamma inom IT är också den grupp som skattar flexibilitet på arbetsplatsen allra högst.

Bland young professionals inom IT-branschen värderas företag som upplevs som innovativa högre, exempelvis har Microsoft allra högst anseende hos denna grupp. Värt att notera är kanske också att Spotify, som är trea på listan sett till alla yrkesinriktningar, inte tar sig in på topp tio-listan i IT-branschen.

De tio mest attraktiva arbetsgivarna
(toppvalen för IT-branschen inom parantes):

 1. Google (Google)
 2. IKEA (Microsoft)
 3. Spotify (Apple)
 4. Microsoft (Volvo Group)
 5. Apple (IKEA)
 6. Tesla (Tesla)
 7. Nasa (Nasa)
 8. Volvo Group (IBM)
 9. Volvo Cars  (Amazom)
 10. Scania (Scania)

Viktigaste faktorerna för val av arbetsgivare:(toppvalen för IT-branschen inom parantes):

 1. Trevliga kollegor/god arbetsmiljö (Trevliga kollegor/god arbetsmiljö)
 2. Bra lön och förmåner (Bra lön och förmåner)
 3. Intressanta och utmanande arbetsuppgifter (Intressanta och utmanande arbetsuppgifter)
 4. Bra chef och ledarskap (Goda utvecklingsmöjligheter)
 5. Goda utvecklingsmöjligheter (Bra chef och ledarskap)
 6. Trygg anställning (Flexibel arbetsplats och arbetstid)
 7. Flexibel arbetsplats och arbetstid (Trygg anställning)
 8. Geografiskt läge / närhet till hemmet (Företagets värderingar och kultur)
 9. Företagets värderingar och kultur (Geografiskt läge / närhet till hemmet)
 10. Tydliga förväntningar och mål (Tydliga förväntningar och mål)

Vill du veta mer?
Här kan du ladda ner hela undersökningen.

Mikael Holmgren

Kompetens- och medlemsfrågor

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Academic Work Sweden AB
Sommargatan 100
65637, Karlstad

+46 (0) 20-37 38 40

info@academicwork.se

http://www.academicwork.se