Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och forskningsföreståndare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, blir vicerektor med särskilt ansvar för näringslivskontakter.

”Jätteroligt och en stor utmaning att bidra till fortsatt utveckling av universitetet”, säger Bo Edvardsson om sitt nya uppdrag.

När Åsa Bergenheim tillträder som rektor den 1 november inrättas även en ny funktion som vicerektor.

”Som tillträdande rektor vill jag forma ett ledningsteam som kan möta alla de strategiska frågor och utmaningar som universitetet står inför”, säger Åsa Bergenheim.

Den nya vicerektorsfunktionen ska vara ett stöd för rektor i arbete med näringslivssamverkan och det innovationsstödjande arbete som lärosätet bedriver.

”Jag tror att näringslivssamverkan och samverkan i allmänhet blir allt viktigare. Tillsammans med partners behöver vi i än större utsträckning än idag skapa projekt, forskningsprogram och utbildningar”, säger Bo Edvardsson.