Den 12 maj var det dags för andra upplagan av BioDig. Den här gången fick intressenter i Compare möjlighet att visa upp sig lite extra. Vi fick höra om det nytänkande Horizon 2020-projektet ProData. Susanne Timsjö från Piia-nätverket berättade om nya satsningar och om deras öppna utlysning. Fokus var hur vi i de respektive kluster kan nå varandra och finansiera och genomföra gemensamma projekt.

BioDig är en mötesplats som Compare driver tillsammans med Paper Province för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa marknadsfördelar av att digitalisera skogsindustrin. Denna gång träffades vi på Clarion Hotell Drott för frukost och mingel följt av intressanta presentationer.

Intressenter i Compare pitchade för pappers- och massaindustrin
Morgonen inleddes med att intressenter i Compare fick möjlighet att under två minuter pitcha ett projekt som de genomfört för att visa företagen på plats vad de kan erbjuda, i syfte att skapa framtida möten och samarbeten. Ett av företagen var QBIM som pitchade om Prediktivt underhåll och visualisering.

– Att få möjlighet att pitcha för potentiella kunder på plats var mycket värdefullt eftersom mitt område är så aktuellt och något som flera av företagen just nu pratar om, säger Mikael Hyensjö QBIM. Det gav oss nya kontakter som vi ska träffa och prata just Prediktivt underhåll och visualisering med.

Nytänkande Horizon 2020-projektet ProData
Kristian Sandström från RISE var på plats och presenterade det nytänkande Horizon 2020-projektet som är en satsning inom europeisk processindustri för att utveckla nya tjänster som drar nytta av de stora mängder data som samlas in i en anläggning.

–  Projektet fokuserar på olika utmaningar inom “Big Data” för processindustriella system, främst inom papper, stål, food, och kemisk industri, säger Kristian. Det inkluderar infrastruktur och plattformar för att inhämta och bearbeta stora datamängder, olika former av dataanalys t.ex artificiella neutrala nätverk, avvikelsedetektering och visualisering.

Möjligheter till finansiering av digitaliseringsprojekt
Susanne Timsjö från Piia-nätverket berättade om de satsningar som görs i svenska innovationssystemet just nu, dels i de strategiska innovationsprogrammen men också i samverkansprogram som regeringen lanserat, med allt från säkerhet till visualisering av stora mängder data för bättre beslutsstöd.

Hon berättade även om deras öppna utlysning med goda möjligheter till finansiering av digitaliseringsprojekt. Dessutom demonstreradeTieto Holistic Manufacturing Intelligence (HMI3).

Läs mer om PiiA:s öppna utlysning här