Beacons är verktyget som möjliggör digital kommunikation mellan miljö och människor. Beacons är också verktyget som CGI berättade om för ett 30-tal IT-studenter när de stod som värd vid en Snitslunch på Karlstads universitet.

Beacons är en lågenergisändare som genom bluetooth öppnar nya möjligheter för miljön att kommunicera med människor. Bland annat kan den användas för att upptäcka och registrera personer på en fysisk plats genom deras smartphone eller bidra till att personal på ett sjukhus enkelt kan ha koll på mobil utrustning. 

– Genom att detektera och registrera kunder i en butik med hjälp av Beacons kan man samla in och analyser data som används för att till exempel hitta mönster som används för att förbättra service och upplevelse för kunder och besökare, berättade Johan Thorbjörnsson, lösningsarkitekt på CGI. Att samla in data och analysera är i sig inget nytt men det som är annorlunda idag är att det är betydligt enklare och det finns standardlösningar framtagna, bland annat Beacons.

Beacons används mest inom handeln just för att samla in och analysera data om kunder. De används också för att öka upplevelsen för kunden i butik genom att bland annat att skicka push notiser med specifika erbjudanden kopplade till en plats eller hänvisningar som förenklar för kunden. Trender visar att det nu pågår en explosionsartad ökning av användandet av Beacons, speciellt i USA. 

– Statistik från 2014 visar att 8 procent av topp 100 amerikanska handelsbolag använde sig av Beacons och man spår att under 2016 kommer den siffran att öka till 85 procent. Även här i Sverige kommer vi märka av det ökande användandet av Beacons, berättar Stephen Dougall, Enterprise Architect CGI. Bland annat HM och Ikea är tidiga med att använda Beacons. 

Johan Thorbjörnsson och Stephen Dougall, CGI gav exempel på hur Liseberg, Sahlgrenska och Bergvik Köpcenter använder sig utav Beacons. 

– På Sahlgrenska så används Beacons för att bland annat snabbt kunna lokalisera mobil utrustning som är för dyr för att tillhandahålla på samtliga undersökningsrum, vilket frigör mer tid åt patienter och det underlättar personalens planering, berättade Johan. När Bergvik Köpcenter nyligen hade nyinvigning så hjälpte vi dem med en lösning baserad på Beacons. De besökare som ville kunde då ladda ned en app och slå på sin bluetooth vilket gjorde att Beacons utplacerade på olika ställen i Köpcentret kunde upptäcka dem genom appen. Det i sin tur gjorde att de bland annat kunde delta i en tävling samt få specifika erbjudanden när de passerade vissa platser. 

CGI är Sveriges största IT-tjänsteföretag med två lokala kontor i Karlstad. På kontoren i Karlstad är CGI cirka 160 anställda. CGI är ett av de världsledande IT-konsultbolagen och globalt är man cirka 65 000 anställda i 40 länder.