Covid-19-pandemins effekter har påverkat de värmländska små och medelstora företagen på olika sätt. En studie gjord av Almi och Göteborgs universitet av 1 000 företag i hela landet visar att många av företagen som drabbats hårdast under pandemin har varit passiva och inte vidtagit några åtgärder överhuvudtaget.

Compares satsning Be Digital har under flera år stöttat små och medelstora företag i deras digitala omställning. Initialt via kunskapsspridning och matchning mot leverantörer med digital kompetens och senast via direkt rådgivning till företag.

Del av gemensam satsning

Nu utvidgas verksamheten fram till 2022 med att erbjuda kostnadsfria experttimmar till värmländska företag som vill göra nya digitala satsningar och inte riktigt vet vart man ska börja eller gå till väga. Stöd kan beviljas för mellan en och tio timmar åt gången. Det går också att söka stöd fler gånger, beroende på hur företagets behov förändras. Expertstödet omfattar fler än tio olika områden, exempelvis plattformsutveckling, nya digital marknadskanaler och AI- och dataanalys. Det går även att söka stöd för åtgärder som inte finns listade.

– Vi vet att många små och medelstora företag behöver den här experthjälpen just nu för att kunna ta nästa steg i sin digitala omställning. Det är ofta sjukt svårt att veta vart man ska börja och vad man ska göra. Experttimmarna kan väldigt konkret stötta här för att verkligen komma igång, vilket vi sett ett stort behov av och det är därför jättekul att kunna erbjuda värmländska företag den här möjligheten, säger Stefan Skoglund, Digital Business Developer på Compare och projektledare för Be Digital.

Caroline Blixt, Innovation Coordinator på Compare, som sköter kontakten med företagen som söker stöd, och Stefan Skoglund, projektledare för Be Digital och Digital Business Developer på Compare.

Be Digital drivs av Compare, vilket innebär att kompetensen från samtliga cirka 100 medlemsföretag finns tillgängliga för experttimmarna. Det finns även ett stort antal andra företag med digital kompetens som anslutit sig till Be Digitals matchningstjänst.

Finns tillgänglig för support

Caroline Blixt, Innovation Coordinator på Compare, är praktiskt ansvarig för experttimmarna och kan ge råd och stöd till intresserade företag.

– Har man en idé eller ett behov där en digital satsning skulle kunna stötta är det enkelt att ansöka om experttimmarna direkt på webben – och vill man bolla vilka möjligheter som finns innan så är det bara att höra av sig till mig, säger Caroline Blixt.

Värt att notera är att experttimmarna inte går att använda för göra mer konkreta åtgärder, exempelvis bygga en e-handelslösning eller löpande driftskostnader för en plattform. Syftet med stödet är att stötta företagen i deras analys av hur verksamheten genom digitaliseringsåtgärder kan bli mer konkurrenskraftig.

Fakta: Ställ om!-projektet

Karlstad Innovation Park är initiativtagare till EU-projeket ”Ställ om!” för att hantera effekterna av Covid 19-krisen i Värmland. Satsningen består av tre delar, där Compare via Be-Digital ansvarar för de delar som gäller just digital omställning. Med i projektet finns även Paper Province för stöttning inom tjänsteutveckling och IUC Stål & Verkstad, som erbjuder stödinsatser för industriföretag. De tre delarna har utformats utifrån identifierade behov hos företagen och erbjuder stöd på både kort och lång sikt.

Caroline Blixt

Innovation Cooridnator

+46 (0)725 30 36 88
caroline.blixt@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se