Värmlands framtid ligger i IT, papper och stål – men för att verka på en global marknad måste basindustrin klättra högre upp i värdekedjan och bli kompetensindustri. Därför är etableringen av tre kompetenscenter en offensiv satsning för tillväxt i regionen.

Länsstyrelsen, näringslivet och Karlstads universitet är eniga: ”Vi ska bygga Värmlands framtid genom att etablera kunskapsplattformar inom områden där vi redan är duktiga”, säger landshövding Eva Eriksson.

”Ett bra initiativ för att öka vår konkurrenskraft och därmed tillväxten inom våra branscher”, säger näringslivets representanter Mats Skoting, TietoEnator, Tom Gustavsson, BTG Pulp & Paper Sensors, och Gert Nilson, Uddeholm Tooling.

”Satsningen förstärker det vi redan jobbar med inom IT, papper och stål”, säger Per Fredriksson som är samverkansdirektör på Karlstads universitet.

Tre kompetenscenter ska fungera som mäklarplattformar

Värmlands tre kompetenscenter kring IT, Konsumentnära förpackningar och Stål & verkstad ska fungera som mäklarplattformar där idéer ute i företagen ska kunna kopplas ihop med andra aktörer för att få fram produkter och tjänster med global konkurrenskraft.

”Vi ser gärna avknoppningar från befintliga företag eller helt nya företag som med hjälp av de etablerade industriernas kontaktnät och kunskaper kan komma in på marknaden – gärna med nya och egna produkter”, säger Eva Eriksson.

I dag är många företag i Värmland underleverantörer åt underleverantörer vilket innebär att besluten i många fall fattas någon annan stans.

”Vi har erkänt mycket hög kompetens och många kreativa krafter i våra företag men vi är dåliga på att ta vara på våra egna produktidéer – därför är det bra att vi får en gemensam plattform för detta”, säger Mats Skoting.

Satsar mer på process- och organisationsutveckling än nya produkter

Värmland har sedan länge internationellt starka företag inom skogs- och pappersindustrin.

”Men för att klara den globala konkurrensen måste vi klättra högre upp i värdekedjan – därför är det bra att vi får ett kompetenscenter för konsumentnära förpackningar”, säger Tom Gustavsson.

De stora exportföretagen satsar mer på process- och organisationsutveckling än nya produkter för att hänga med i den globala konkurrensen.

”Med vår höga produktivitetstakt har vi helt enkelt inte tid att ta vara på våra innovativa idéer – därför ser vi också mycket positivt på att få ett kompetenscenter ”, säger Gert Nilson.

Karlstads universitet samarbetar sedan tidigare med näringslivet kring forskning och utveckling genom bland annat Centrum för tjänsteforskning, Designstudio Värmland och Inova.

”Genom våra tre kompetenscenter kan vi stärka denna samverkan med näringslivet – och därmed accelerera vårt gemensamma arbete för ökad konkurrenskraft”, säger Per Fredriksson.

Öppnar nya möjligheter för småföretag – men också för de globala företagen

Kompetenscenter-satsningen öppnar nya möjligheter för små och medelstora företag att utveckla produktidéer och få hjälp att komma ut på den globala marknaden med dessa. Men även för globala företag som TietoEnator och Uddeholm är satsningen på kompetenscenter i Värmland viktiga.

”Ytterst handlar det om att visa koncernledningarna att deras enheter i Värmland är duktiga och att vi i länet satsar på att de ska bli ännu bättre”, enligt Eva Eriksson.

Branschöverskridande samverkan

Mats Skoting på TietoEnator – vars enhet i Karlstad med drygt 500 anställda är den största enheten i koncernen – ser många möjligheter:

”För att möta den tuffa konkurrensen från lågkostnadsländer måste vi vara mer kreativa för att hitta nya produkter och lösningar – och då kan samverkan med andra aktörer vara ett sätt”, säger han.

Så till exempel är etableringen av ett oberoende testlabb för programvaror i affärskritiska system inom Kompetencenter ICT ett initiativ från TietoEnator.

”Det finns enorma behov och därmed affärsmöjligheter – men för att lyckas på en global marknad tror vi att ett sådant testlabb måste vara neutralt och oberoende”.

Den största enskilda möjligheten för TietoEnator och andra IT-företag i regionen är branschöverskridande samverkan mellan de tre kompetensplattformarna, enligt Mats Skoting.

”Med världsledande pappers- och stålindustrier i Värmland ska vi i IT-näringen se till att de också får världens bästa IT-stöd – här ser vi stora möjligheter framöver med våra kompetenscenter som drivkraft”.

”Värmland inte bara ett skogslän”

Gert Nilson på Uddeholm Tooling som ingår i Böhler-koncernen ser också mycket positivt på satsningen:

”I andra länder är det vanligt att företag får statliga pengar till forksning och utveckling – det här innebär att även vi nu kan rapportera det till koncernledningen”, säger han.

Samtidigt betonar han vikten av att profilera regionens näringsliv.

”Det här visar att Värmland inte bara är ett skogslän utan att vi även utvecklar stålprodukter – och det är viktigt för att vi ska vara attraktiva när vi rekryterar personal”, säger Gert Nilson.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss