Bangladesh utbildningsminister Nurul Islam Nahid är i Sverige för att besöka LIFE Academy i syfte att stärka landets digitala kapacitet och säkra hållbar utveckling.

Nurul Islam Nahid besöker idag Karlstad efter att ha uttryck önskan om att se hur LIFE Academy bedriver utbildningsverksamhet. Han har imponerats av vad deltagarna från Bangladesh har lärt genom att delta i utbildningsprogrammen på LIFE Academy. LIFE Academys utbildningar bedrivs i syfte att bidra till en hållbar utveckling och stärka utvecklingsländers kapacitet.

Bangladesh har en stark vilja att satsa på utbildning för en hållbar utveckling av landet med fokus på den enskilda medborgarens behov. Dessutom har man ett stort intresse för att fördjupa samarbetet och utbytet med Sverige. Bangladesh är i framkant vad det gäller förståelse för hur Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) kan användas på ett kreativt sätt för att skapa ett klimat för innovationer. Sverige har mycket att lära från dem, bland annat hur man motiverar lärare att utbilda sig för att använda ICT som ett naturligt inslag i undervisningen. 

Under besöket i Karlstad den 11 september kommer ett ”Memorandum of Understanding” att slutas mellan LIFE Academy  och ”Access to Information (a2i) Programme”  ett program som drivs av staten i Bangladesh genom ”Prime Minister’s Office” med teknisk support från UNDP och USAID. 

LIFE Academys vision är att nå ut till så många som möjligt för att skapa de bästa förutsättningarna för hållbar utveckling. LIFE Academy använder digitala verktyg och kursdeltagarna förväntas föra vidare kunskapen för att på så sätt nå fler med hållbara lösningar (train the trainers).

Under 20 års tid har LIFE Academy genomfört en rad Sida-finansierade International Training Programs (ITP) inom ramen för bland annat vindkraft, informations- och kommunikationsteknologi som pedagogiskt verktyg, energieffektivisering och förnybar energi. Ämnesinnehållet i programmen LIFE Academy genomför är framtagna tillsammans med flera olika samarbetspartners för att leverera den senaste kunskapen och tekniken.

LIFE Academy
Köpmannagatan 2
65226, Karlstad

+46(0)54- 18 75 15

info@life.se

http://www.life.se/