Brandskyddslaget tar nästa steg i sitt varumärkesarbete med ny design och nytt budskap. BAM54 har fått uppdraget att formge deras nya grafiska profil och utveckla den kommunikativa plattformen med bland annat ett nytt bildspråk.

För att ge alla i verksamheten tillgång till de nya mallarna och riktlinjerna kommer BAM54 att göra hela profilen och övrigt i Brandskyddslagets kommunikativa plattform tillgängligt online.


 
Brandskyddslaget är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering. Strävan är att vara bäst på det man erbjuder, hålla det man lovat och att alltid skapa ett mervärde för kunden.

Brandskyddslaget arbetar med allt från lokala, mindre projekt till stora nationella satsningar. Det kan exempelvis handla om förenklad projektering av och brandskyddsdokumentation för en förskola, analytisk dimensionering av en ny nationalarena eller utformning av nödlägesrutiner för ett statligt ämbetsverk.

Exempel på verksamhetsområden: Brand- och utrymningssäkerhet; Riskhantering; ATEX; Sprinklerprojektering; Forskning och utbildning.