ÅF tecknar avtal med SBAB Bank AB och stärker därmed sin position inom finanssektorn. Avtalet avser resurskonsulter samt projekt inom IT-området och löper under tre år med option på ytterligare två år.

”Vi fortsätter expandera och tar allt större affärer inom branscher där ÅF inte är en traditionell leverantör”, säger Per Anders Kvarnevik på ÅF:s affärsområde IT-Solutions i Karlstad: ”I och med att vi satsar på att ingå fler samarbeten med banker framöver ser vi stora möjligheter för ökad efterfrågan av vår kompetens inom exempelvis säkerhet och integration”.

Bank- och finanssektorn har genomgått stora förändringar de senaste åren, där digitaliseringen har varit en av de främsta utmaningarna, skriver ÅF i ett pressmeddelande.

”ÅF har under de senaste åren tagit allt större affärer inom IT-området. Bank- och finanssektorn är en bransch där ÅF inte är en traditionell leverantör, men vi har för avsikt att utöka samarbetet med flertalet banker framöver. Detta samarbete betyder mycket för oss och vi är väldigt stolta över förtroendet”, säger Fredrik Nylén, divisionschef för ÅF Technology.

”Med en förändrad omvärld måste bankerna finnas där kunderna finns med en tillgänglighet dygnet runt, året om. Det ställs höga krav på teknik, säkerhet och användarvänlighet. Här kan ÅF med sin erfarenhet, nytänkande och fokus på kundvärde komma in som en stark spelare, säger Patrick Thorén, affärsområdeschef ÅF IT Solutions.

”ÅF kompletterar vår redan befintliga leverantörskrets på ett utmärkt sätt”, säger Jim Petersson, utvecklingschef SBAB Bank AB.

SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska bolånemarknaden och är idag en oberoende vinstinriktad bank med ca 400 anställda.