Autotech Teknikinformation AB har etablerat sig i Karlstad och blir samtidigt ett Compare-företag. ”Jag vet av egen erfarenhet att Compare kommer att bli viktigt för oss”, säger Björn Nord som är platschef.

Autotech är ett teknikkonsultföretag under stark tillväxt med huvudkontor i Skellefteå och lokalkontor i Stockholm, Boden, Boliden och Karlstad.

”Vi arbetar över hela landet och våra kunder är små och stora tillverkande företag och organisationer med behov av teknisk information”, säger Björn Nord som är platschef och marknadsansvarig i Karlstad.

Björn Nord som har gedigen erfarenhet av branschen – bland annat inom papper/massa-, energi- och telekomindustrin.
”Rekrytering av konsulter kommer att ske löpande under sommaren och hösten”, säger han.

Autotech skapar, vidareförädlar och distribuerar teknisk information, med industrin och organisationer som kund, enligt företags affärsidé. Företaget grundades 1989 i Boliden och är idag ett resursbolag med över 30 anställda konsulter. Förutom specialkompetenser som redaktörer, illustratörer, 3d-grafiker, IT-pedagoger och applikationsutvecklare (framförallt databasapplikationer) har konsulterna olika teknikkompetenser som t.ex. elektronik, datateknik, fordonsteknik, maskinteknik, energiteknik och optisk mätteknik. Utöver sina egna resurser har företaget ett brett kontaktnät med underleverantörer med olika specialistkompetenser.

Autotech arbetar med två huvudsakliga kundsegment – civil industri och försvarsindustri.

Företagets industrikunder finns från Trelleborg i söder (Metso Minerals AB) till Kiruna i norr (LKAB). ”Kunderna är ofta medelstora företag med B2B-produkter, men våra tjänster köps av kunder av olika storlek och i verksamma i många olika branscher”.

Försvarskunder är Försvarets Materielverk, Försvarsmakten och leverantörer till svenska försvaret. ”Även olika myndigheter, statliga verk och annan offentlig verksamhet tillhör vår målgrupp”.

Autotech kan arbeta mot företag och organisationer i olika uppdragsformer som t.ex. att kapa toppar vid hög belastning, göra punktinsatser för att höja kundens kvalitetsnivå, utföra specifika avgränsade uppdrag men även fungera som kundens teknikinformationsavdelning fullt ut (out-sourcing).