Compare har under lång tid bevakat utbudet av nya utbildningar. I och med kompetensundersökningen Digital Revolt blev det tydligt att medlemsföretagen både saknade möjligheter att rekrytera spetskompetens och vägar för kompetensutveckling.

Under våren har en hel del hänt i frågan. Compare startade sin första utbildning i egen regi med en skräddarsydd AI-utbildning, utifrån ett ledarskaps- och affärsperspektiv, i samarbete med Svenska AI-akademin. Kursen får sannolikt en fortsättning i höst. I höst startar Compare också en ny utbildning i samarbete med Karlstad universitets uppdrags AB, som är inriktad mot design för programmerare.

– Det finns även en efterfrågan och ett behov att skapa en utbildning för digital innovation, med liknande upplägg som vår AI-utbildning. Där diskuterar vi just nu möjligheter att starta en sådan tillsammans med en leverantör, säger Mikael Holmgren, kompetensansvarig på Compare.

Snabbt växande utbud

Glädjande nog har flera andra aktörer också spännande möjligheter att erbjuda. Totalt handlar det om ytterligare fem nya utbildningar, där Compare medverkat som rådgivande part i flera fall.

Brobygrafiska i Sunne startar i januari nästa år två vidareutbildningar inom Front End och UX/UI-design. Dessutom har man sedan tidigare en tvåårig yrkeshögskoleutbildning inriktad mot visuell grafisk kommunikation.

– Vi har kompetens och erfarenhet av de momenten i vår grundutbildning. Nu siktar vi på up-skill och re-skill för nya studerandegrupper, då passar det bra att fokusera på de digitala delarna och  erbjuda mer fördjupning  med en specialdesignad vidareutbildning på distans, säger Evelina Nilsson, marknadsförings- och LIA-ansvarig på Brobygrafiska.

Format som passar yrkesverksamma

Den andra stora regionala aktören är The Great Journey som, tillsammans Changemaker Educations, tagit fram tre nya utbildningar som starar i höst. En tvåårig yrkeshögskoleutbildning inriktad på experience design, en kortare yrkeshögskoleutbildning för agil projektledning och en ettårig folkhögskoleutbildning för indie game development.

Per Myrén, utbildningsledare på Changemaker Educations, tror att formatet för kompetensutveckling är viktigt för att företag ska våga satsa. Kursen för agil projektledning är exempelvis på tolv veckor, går på halvfart, sker delvis på distans och är gratis.

– Det är alltid en utmaning med kompetensutveckling för företag. Risken är att man satsar mycket pengar på personal, som kanske ändå lämnar företaget. Samtidigt behöver man lära sig nya saker, säger Per Myrén.

Tror du marknaden för den här typen av utbildningar blir ännu större på grund av coronakrisens påverkan?

– Ja, absolut. Nu finns det mer tid hos många företag, då kan det vara bra att göra något som bygger verksamhet.

Mikael Holmgren

Kompetens- och medlemsfrågor

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se