Karlstad Innovation Park får åtta miljoner kronor till projektet Ställ om – utökad rådgivning och innovation i Värmland. Ambitionen är att stötta regionala små och medelstora företag som har drabbats av covid-19-krisen att ställa om och innovera nya produkter och tjänster.

Då pandemin slår hårt mot värmländsk ekonomi fördelar Europeiska regionala utvecklingsfonden, i en unikt snabb process, stöd till regionala företag. Projektet kommer att ledas av Karlstad Innovation Park i nära samverkan med företagsklustren Compare, Paper Province och IUC Stål & Verkstad.

Stötta digital omställning

Kortsiktigt ska projektet stärka företagens förutsättningar att klara krisen genom att bland annat stötta digital omställning och öka kunskapen om marknaden.

På längre sikt ska det bidra till ett mer hållbart och effektivt utnyttjande av resurser, tjänsteutveckling samt utveckling av metoder och modeller som bidrar till ökad konkurrenskraft.

– När krisen först kom var vi snabbt igång med ”Vi ställer om tillsammans” där vi hjälpt 23 bolag att övervintra och hitta hållbara affärsmodeller bortom krisen. Den nya finansieringen ger oss goda möjligheter att hjälpa några för Värmland viktiga branscher i deras omställningsarbete. Vi får möjlighet att stötta med både akuta åtgärder men också att arbeta mer på djupet med bolagens värdeerbjudande i ett kommande tjänsteinnovationslabb, säger Fredrik Lindroos, VD på Innovation Park.

En styrka är samarbetet mellan de stora företagsklustren och Karlstad Innovation Park. Detta ger mycket goda möjligheter till utvecklade av metoder, arbetssätt och samarbeten som kan få god spridning i regionen, både under och efter projektperioden som sträcker sig till 31 dec 2022.

Läs mer om hur vi stöttar digital omställning här

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss