Trots att användandet av it i skolan förbättrar både motivation och resultat hos eleverna så används det för lite – och det är lärarnas kompetens som sätter stopp. Det visar it-infrastrukturspecialisten Ateas stora undersökning som gjorts bland rektorer i grundskolor och gymnasier i Sverige.

För andra året i rad har Atea genomför en rikstäckande undersökning med Sveriges rektorer om hur it används i skolor runt om i landet. Rektorerna är överens om att användningen av elevdatorer och surfplattor i skolan påverkar både motivationen och resultaten positivt hos eleverna.

Nästan hälften av rektorerna svarar att studieresultaten påverkats positivt efter införandet av elevdatorer eller surfplattor. Bara en tiondel svarar att studieresultaten inte blivit bättre. När det gäller motivationen säger 52,7 procent av rektorerna att den blivit bättre sedan införandet av elevdatorer och surfplattor i skolan.

Trots att rektorerna kunnat se klara fördelar med it-användning i skolan är de överens om att it fortfarande används för lite i undervisningen. Hela 72,4 procent tycker att it inte används som stöd i tillräckligt hög grad i undervisningen.

Precis som Ateas undersökning 2011 visade är lärarnas bristande kunskaper den främsta anledningen till att it inte används som stöd i undervisningen i större utsträckning. Nästan 80 procent av rektorerna säger att bristen på it-kompetens hos lärarna hindrar att it används mer effektivt i undervisningen. Även tidsbrist för lärarna nämns som en viktig faktor.

– Det är positivt att se att skolornas satsning på it ger resultat i undervisningen och inte minst i elevernas resultat. Samtidigt ser vi fortfarande stor osäkerhet bland lärarna kring hur it kan användas i undervisningen. I de fall där skolor och kommuner organiserar sig och ser it i skolan som ett långsiktigt projekt finns goda exempel på hur väl satsningen fungerat, säger Sandra Wissting, pedagogiskt ansvarig Ateas skolerbjudande och fortsätter:

– Jag tror egentligen inte att problemet ligger hos lärarna. Med tanke på hur snabbt tekniken utvecklas är det orimligt att tro att de ska kunna implementera den i undervisningen utan att få ordentligt utbildning. För att kunna utnyttja den fulla potentialen hos elevdatorer och surfplattor så krävs ett ännu tydligare fokus, krav, hjälp och stöd från skolledning till lärarkåren.

Om undersökningen: För andra året i rad genomfördes undersökningen på uppdrag av Atea. 823 rektorer från grund- och gymnasieskolor runtom i Sverige har medverkat. Undersökningen genomfördes under hösten 2012.

Atea
Säterivägen 18
65341, Karlstad

+46 (0)54 19 61 00

peter.engman@atea.se

http://www.atea.com

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!