Askås I&R har levererat ett avancerat e-handelssystem till Aktiebolaget Trav och Galopp AB för är att effektivisera och förbättra försäljning, tryck och distribution av banprogram gentemot ATG-ombuden.

I slutet av augusti 2009 inkom en förfrågan från Aktiebolaget Trav och Galopp till Askås I&R i Säffle rörande utveckling av e-handelssystem för försäljning av s.k. banprogram till landets ca 2.000 anslutna ATG-ombud. Drygt tre veckor från beställning, den 22 september lanserades systemet och används nu framgångsrikt med i snitt drygt 200 order per dag.

Systemet bygger på avancerad e-handel med automatiserade abonnemangsfunktioner där ett ATG-ombud helt enkelt abonnerar på banprogram och får dessa levererade till sig i exakt det antal som behövs vid rätt tidpunkt. Systemet genererar automatiskt tryckorder till de 15 anslutna lokala tryckerier som står för själva produktionen av banprogrammen.

Askås har under det senaste året ökat omsättningen med ca 30 % under det ekonomiskt tuffaste året i mannaminne.

Tre nyanställningar under året innebär att den sammanlagda styrkan av e-handelsexperter i Säffleföretaget nu är nio. Fortsätter den nuvarande trenden med allt fler, allt större projekt kommer ytterligare expansion komma att bli nödvändig.

Stor kraft läggs, förutom de ständigt pågående kundprojekten, på ständig utveckling av plattformen för att följa med i den snabba utveckling e-handel som företeelse ständigt undergår.

Ökad efterfrågan av funktioner och tjänster för internationell lansering och efterfrågan av avancerade funktioner för sökning och filtrering i produktutbud är tydliga trender som uppmärksammats av Askås.

Askås
Järnvägsgatan 11
66122, Säffle

+46 (0)533 69 16 00

info@askas.se

https://www.askas.se/