E-handel var ämnet på frukostmötet när Askås I&R stod som värdar. Askås är en webbyrå med fokus på utveckling av e-handelslösningar, webbapplikationer och relaterade tjänster.

Askås I&R startades 1997 av entreprenören Jonas Askås. Idag är de 10 anställda och omsatte cirka 8 mkr under 2009. Företaget växer med 3 anställda per år och har en årligtillväxt på cirka 35 procent.

”Vi anses som en av Sveriges främsta leverantörer av e-handelslösningar och det renomméet och kvalitén på våra lösningar vill vi behålla. Vi vill därför fortsätta växa som i dag och inte expandera för fort”, sa Jonas Karlsson, marknadschef på Askås.

E-handel är ett område med stort utrymme för expansion. Idag är det bara en liten del av detaljhandeln som använder sig av e-handelslösningar. ”Mätningar visade att transaktioner på nätet ökade med 25 procent i december 2009 jämfört med samma tidpunkt året innan”, berättade Jonas Karlsson. ”Idag använder cirka 200 företag vår internetbutik som system för e-handel. Vi har kunder i hela Sverige men de flesta finns i Stockholm. Vi har också en del internationella kunder. Som marknadschef hinner jag inte jobba med uppsökande försäljning utan måste ta hand om de förfrågningar vi får in. Två av våra framgångsfaktorer är att vi har en bra produkt för e-handel som till stor del drivs av kunddriven utveckling, samt att vi även fungerar som ett lättrörligt konsultbolag.”

Askås jobbar mellan de stora företagen och massproducenterna. De vill inte massproducera och leverera standardlösningar utan vill jobba med att lyfta kunderna till en ny nivå. ”Trender inom e-handel är att fler och fler jobbar med sociala medier för att locka besökare till sina sajter. För att sen omvandla besökaren till köpare behöver man skapa trygghet och undanröja barriärer”, sa Jonas Karlsson. ”För att våga handla på en e-handelssajt så måste man känna sig trygg därför är det viktigt att vara tydlig när det gäller returregler, fraktkostnader och eventuella faktureringsavgifter.”

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss