Årets IT-middag med SNITS lockade som vanligt många studenter från olika IT-utbildningar vid Karlstads universitet. SNITS-middagen (Samverkan Näringsliv och IT-studenter) anordnas varje år och är ett evenemang för IT-studenter vid Karlstads universitet där de får möjlighet att knyta kontakter med lokala IT-företag.

Bilden: IT-designstudenterna Sofia, Maria och Isabelle

”Det är så roligt att se vad som finns. Det är när man träffar företagen och hör vad de jobbar med och pratar om som man vet om man valt rätt utbildning. Men det är ju också när man träffar företagen som man förstår att det finns så mycket mer att jobba med än vad man först trodde” Sofia Wenersson, Maria Andersson och Isabelle Åslund läser alla första året IT-design.

Förutom Karlstads universitet, Compare och studentföreningen Linda, består SNITS av tio Compareföretag som alla höll en kort presentation av sin verksamhet under ledning av moderator Magnus Henrichson.

”Som student måste man skaffa sig sin USP, det är det som är entreprenörskap” Sa Magnus Henrichson, som dessutom tryckte på att det är av stor vikt med studiesociala aktiviteter för framtida jobbmöjligheter.

Bilden: Helene, EVRY, Thomas CGI, Marie ÅF, Johan Sogeti oc Magnus Henrichson Löfbergs

Ulf Lidberg från Compare berättade att IT-företagen i regionen lägger stor vikt vid akademisk kompetens, men det behöver inte betyda högsta betyg i alla ämne.

Akademiska studier sätter grunden för framtiden, de fungerar som en entrébiljett. Studieresultatet är inte alltid det viktigaste, att vara student innebär att ta ansvar för sin egen tid och utveckling” Sa Thomas Rosevall, konsultchef på CGI.

”Man är aldrig färdigutbildad, man måste alltid lära sig nya saker och system. Men det är heller ingen som förväntar sig att man ska vara helt klar efter 3 års studier. Sa Marie Högkvist, konsult på ÅF

”Eftersom jag inte är här ifrån hjälpte SNITS mig att få kontakter och en bild av vilka företag som finns i regionen”. Berättade Helene, nyanställd på EVRY

Bilden: Företagsrepresentanterna

Företagsrepresentanterna presenterade sina företag och lockade till sig intresset med både utlandsvistelser och go-cart-tävlingar. Flera av företagsrepresentanterna är före detta studenter som tidigare deltagit vid SNITS olika aktiviteter, och de vittnade om hur det varit en väg ut i yrkeslivet.

”Det är viktigt att bygga sitt nätverk tidigt, och det gör man genom att vara med i SNITS, Bunkern eller göra någon annat studiesocial aktivitet” Sa Marie Högkvist ÅF

Men det är inte bara studenterna som får kontakt med företagen. Det är minst lika viktigt för företagen att trygga sin framtida kompetens genom att skapa kontakter tidigt med studenterna. 

”Vi är med i SNITS för att vi vill vara med och påverka utbildningarna, så att studenterna är mer förberedda när de kommer ut i arbetslivet” Säger Thomas Rosevall, CGI

”Den årliga IT-middagen fungerar som en kick-off för studentens framtida arbete. Det är en fantastisk möjlighet för studenten att visa upp sig, jag uppmanar alla studenter att våga ta plats. IT-middagen är startskottet för relationsbygget mellan studenter och företagen”. Säger Åsa Maspers, Konsultchef på Sogeti

Bilden: Dataingenjörsstudenterna Albin, Robin och Joakim

”Vi är på jakt efter ex-jobb, då är en sån här kväll väldigt intressant, målet är att få skriva ex-jobb på något av SNITS-företagen” Säger Albin Pettersson, Robin Rogne och Joakim Österlid, alla tre läser tredje året  på dataingenjörsprogrammet.

Bilden: Efter paneldebatt, företagspresentationer och mingel var det dags för själva middagen. 

Om SNITS
Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet SNITS består av representanter från lokala IT-företag, Stiftelsen Compare Karlstad, Informatik och Datavetenskap vid Karlstads universitet samt studentföreningen Linda. Utöver IT-middag med SNITS arrangerar gruppen även lunchmöten, studiebesök, mentorskap, studiesocial aktivitet och gästföreläsningar.