Att många studenter erbjuds arbete efter avslutade ex-jobb var något som alla de tio deltagande företagen betonade under den inledande presentationen.

– Sogeti har anställt fem nyutexaminerade studenter nu i höst och fyra av dem har gått SNITS-vägen. Ta kontakt med oss företag, det lönar sig, uppmanade Åsa Maspers, konsultchef och rekryteringsansvarig vid Sogeti.

IT-middagen är samverkansgruppens Snits kick-off för läsåret då studenter på IT-utbildningarna bjuds in för att träffa företag i branschen. Temat för årets middag var mentorskap och ex-jobb, två viktiga faktorer för företag och studenter, företagen i jakt på digitala talanger och studenter i jakten på jobb.

Bra arena för relationsbygge

– Idag är jag mest intresserad av att få information om mentorskapet säger, Louise Berenfors som läser andra året på Dataingenjörsprogrammet och som går på så många nätverksträffar som hon hinner.
– Det är jättebra att nätverket finns. Jag har vänner som pluggar i andra städer och som inte har någon kontakt med branschen under utbildningen. Det tycker jag borde vara en självklarhet.

En av företagsrepresentanterna på plats var Pontus Ljungdahl från Prevas, tidigare student vid programmet IT-design med inriktning programvarudesign vid Karlstads universitet, som fick sin anställning efter att ha gjort sitt ex-jobb på företaget 2014. Han har även varit mentor för två studenter.

– Det känns bra att kunna ge tillbaka, jag uppskattade det mycket när jag själv var student. Dessutom är det alltid roligt att träffa engagerade studenter.

Intresserad av att bli ett SNITS-företag?

Läs mer här

Snits bildades 2006 och består av 10 IT-företag i regionen, stiftelsen Compare, studentföreningen Linda samt informatik och datavetenskap vid Karlstads universitet.Utöver IT-middagen arrangerar gruppen även lunchmöten, studiebesök, mentorskap och gästföreläsningar.  Företagen som deltar är: Altran, Askås, CGI, Elvenite, Prevas, Redpill Linpro, Sogeti, Stamford, Tieto och ÅF.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se