Teknikhögskolan i Karlstad ansvarar idag för utbildningen Agil Projektledare som är på distans och på halvfart. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp bestående av företag i huvudsak inom den regionala IT-branschen i Värmland, men även från andra företag och myndigheter.

– För att vi ska få har kvar utbildningen Agil projektledning i Värmland krävs det att branschen visar på en vilja och ett intresse för utbildningen. Ett aktivt sätt att visa sitt intresse är att privatpersoner och företag fyller i en avsiktsförklaring, säger Anders Ellström som är utbildningsansvarig.

Om utbildningen

Utbildningen Agil projektledare ger dig nya möjligheter och kunskaper inom kommunikation, gruppdynamik, ledarskap och olika agila metoder.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som systemutveck­lare, projektledare, projektmedlem, teamledare, linjechef, pro­cessägare, förändringsledare etc, i privat och offentlig sektor.

Du blir en nyckelperson med dina kunskaper om effektiva och struk­turerade tillvägagångssätt och metoder. Efter utbildningen kommer du ha kompetens att genomföra en agil certifiering som Professional Scrum Master.

Din röst behövs för att behålla utbildningen i Värmland

Om du klickar på den medföljande länken så kommer du till en enkel blankett som du fyller i elektroniskt. Teknikhögskolan skickar denna sedan vidare till Myndigheten för yrkeshögskolan  ( MYH ) som senare kommer att be dig bekräfta att du har fyllt i blanketten. Svårare än så är det inte! Och vi fortsätter att bygga kompetens för Värmland – för framtiden!

Obs glöm inte att klicka på knappen ”Klar” för att ditt svar ska bli registrerat. Tack!

Fyll i blanketten här

För mer information, kontakta:

Anders Ellström, Utbildningsansvarig
Tel: 076-100 10 58
E-post: anders.ellstrom@plushogskolan.se