Anne-Charlotte Sverkström, Effect Management Development AB, har valts till ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Compare Karlstad.

”Jag känner starkt för ICT-branschen och jag vet att Compare bidrar till att stärka förutsättningarna för ICT-företagens existens och utveckling i regionen – därför vill jag gärna som styrelseledamot vara med och vidareutveckla Compare”, säger hon.

Anne-Charlotte Sverkström har arbetat med personalfrågor (Human Resources) inom IT- och telekom-branschen i mer än 15 år – bland annat i Ericsson och Tieto på såväl regional som internationell nivå.

”Personal- och kompetensförsörjning blir allt viktigare frågor för en bransch i snabb förändring – därför kommer mitt fokus i styrelsen att ligga på marknadsföring av Karlstad som attraktiv ICT-region för att locka både företag och personal”.

Anne-Charlotte Sverkström är sedan 2,5 år tillbaka konsult på Effect Management Development AB i Karlstad där hon från och med i höst kommer att vara en av de nya delägarna.
”Den förändrade ägarbilden är en följd av ett generationsskifte som allt fler företag i branschen står inför”, säger hon.

Effect Management Development arbetar som konsulter med utveckling och förändringar och blev intressentföretag i Compare 2009.

Anne-Charlotte Sverkström

Konsultchef

+46 70 603 48 95
anne-charlotte.sverkstrom@effect.se

Effect Management
Tynäsgatan 14 (Inre Hamn)
65224, Karlstad

+46 (0) 54 10 00 11

info@effect.se

http://effect.se/