Pressmeddelande 2017-01-12 

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal med Ånge kommun gällande CGI:s HR-system Heroma. Lösningen, som levereras som en tjänst, omfattar ett antal HR-processer och förser Ånge kommuns ca 1 400 användare med ett effektivt, flexibelt och rollbaserat systemstöd. Avtalet är tecknat för fem år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år och ordervärdet uppgår till cirka 10 MSEK.

Ånge kommun har för sina cirka 1 400 medarbetare behov av ett flexibelt HR-system med funktioner så som lönehantering, schema/bemanning, tidredovisning och resehantering som dels möjliggör en hög grad av självservice och dels är tillgängligt via olika mobila plattformar. Valet föll på Heroma, CGI:s lösning för HR-processer inom stat, kommun och landsting. Det webbaserade gränssnittet för medarbetare och chefer ger rollbaserad information i ett mobilt och användarvänligt format. 

– Ånge kommun ser framemot en ytterligare digitalisering av de interna HR processerna. Vi tror att detta underlättar för vår personal i vardagen. Efter upphandling har vi valt CGI som vår leverantör. Den nya Saas- tjänsten möjliggör en effektiv källrapportering och ytterligare digitalisering av våra HR processer. Detta ska leda till att kommunen framöver kan frigöra tid och kraft för att fokusera på strategiska HR frågor och kärnverksamheten, säger Lena Laaksonen, personalchef i Ånge kommun.

– Vi är väldigt glada att Ånge kommun har valt CGI:s HR tjänst Heroma för effektiv hantering av sina HR-processer. Eftersom Heroma levereras som en tjänst så behövs inga omfattande IT-investeringar och det ger kommunen en flexibel lösning som anpassas efter behov, säger Johan Ripe, chef för IP och BPS på CGI Sverige.

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.

CGI Sverige AB
Tynäsgatan 6
65216, Karlstad

054-14 70 00

http://www.cgi.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss