Stockholms Läns Landsting har gett Altran förtroendet att leverera konsulter inom utredning & analys samt systemutveckling & systemintegration för spännande uppdrag i länet.

-Efter mycket hård konkurrens så känns det fantastiskt roligt att ha fått denna tilldelning och vi ser fram emot många roliga och intressanta projekt framöver, säger Jenny Olofsson, Business Development Manager. 

Stockholms Läns Landsting (SLL) ansvarar för att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Landstinget står även för den långsiktiga planeringen för regionen, skapar förutsättningar för tillväxt samt bidrar till kulturen i länet. Mycket pengar satsas även på forskning och på att förebygga hälsoproblem hos invånarna.

I ramavtalet ingår även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och det region- och landstingsägda företaget Inera AB. Avtalet löper under 18 månader med option till förlängning.

Som världsledande inom innovation och högteknologiska konsulttjänster, erbjuder Altran sina kunder ett nytt sätt att utföra innovation. Koncernen utvecklar morgondagens produkter och tjänster tillsammans med eller åt sina kunder. Altran arbetar tillsammans med sina kunder på varje länk i projektets värdekedja, från idé till industrialisering. Koncernen har erbjudit sin expertis i över trettio år till nyckelaktörer inom sektorerna för rymdteknik, fordon, försvar, energi, finans, biologi/medicin, järnväg och telekom, bland andra.

År 2015 genererade Altran-koncernen intäkter på 1,945 miljarder euro. Med en personalstyrka på nästan 27 000 anställda finns Altran i mer än 23 länder.

I Skandinavien är Altran representerat i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo, Karlstad, Linköping och Borlänge med cirka 550 medarbetare.

 

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!