Altran, Hoerbiger Control Systems och Karlstads universitet har hållit ett Compare-seminarium om inbyggda system i Värmland. Seminariet riktade sig till alla i Värmland som på ett eller annat sätt arbetar med utveckling av inbyggda system och som vill dela med sig av erfarenheter inom sin yrkesroll.

Temat på seminariet – som hölls i Klusterrummet på Karlstads universitet (bilden) – var Kvalitetshöjande utvecklingsverktyg för mjukvara i inbyggda system.

”När mjukvara tas fram för ett inbyggt system finns en rad olika utvecklingsverktyg som kan användas för att underlätta arbetet och att öka kvaliteten på mjukvaran – på det här seminariet visades exempel på vad som används inom industrin”, förklarar Christoffer Markusson (Altran).

  • Markus Karlsson (Hoerbiger Control Systems) presenterade deras utvecklingsmiljö.
  • Fredrik Gustafsson (Altran) presenterade utvecklingsmiljön från ett telekomprojekt.
  • Johan Uttermalm (Karlstads universitet) presenterade Kodmården.

Seminariet avslutades med en diskussion kring temat för nästa tillfälle, vilket kommer bli något inom testning av inbyggda system. 

På bilden från vänster: Johan Uttermalm, Markus Karlsson, Fredrik Gustafsson, och Christoffer Markusson. Foto: Helena Wassén (Karlstads universitet)

Altran är Europas ledande konsultföretag inom IT, teknik och management med drygt 20.000 medarbetare världen över. I Karlstad är teknikverksamheten bland annat inriktad på utveckling av inbyggd mjukvara och konstruktion av elektronik inom bl a telekom, medicinteknik, fordons- och försvarsindustri.

Hoerbiger Control Systems i Åmål arbetar med utveckling och försäljning av system för elektronisk styrning av förbränningsmotorer.

Karlstads universitet: Kodmården är en samlingsplats för i första hand IT-studenter från universitetet som är intresserade av att utveckla sina programmeringskunskaper och utbyta erfarenheter genom att driva projekt tillsammans.

Altran
Tullhusgatan 1A
65226, Karlstad

+46 (0)705-662650

info@altran.se

https://www.altran.com/se/sv/