Studenterna, universitetet och uppdragsgivarna på Compare Testlab är alla mycket nöjda med det första projektarbetet inom ramen för E-CLIC Värmland som nu genomförts i universitetets projektrum på Sätterstrand.

Studenterna presenterade sitt arbete för Donald Ross (Karlstads universitet) samt Torbjörn Wiger och Eva Glavenius (Compare Testlab)

De sex studenterna – Nancy Bouchaoui, Fredrik Häggbom, David Sandqvist, Joakim de Jong, Johan Bjärneryd och Therese Axelsson – läser tredje året vid avdelningen för datavetenskap på Karlstads universitet.

Under sin projektkurs har de tagit fram ett webbaserat verktyg som stöd för enhetlig hantering av testresultat – TRACS (Test Results And Configuration System).

I tisdags (13 januari) avslutades kursen med presentation av resultat och utvärdering. Och alla parter är mycket nöjda med resultatet och genomförandet.

”Intressant och stimulerande att få arbeta med en riktig applikation som kommer att användas – och det har fungerat mycket bra att få genomföra arbetat i egna lokaler och med tillgång till bra IT-miljö”, säger studenterna.

”Bra för studenterna att de får genomföra ett sådant här projektarbete ute i näringslivet – det ger erfarenheter från arbetslivet som vi på universitetet inte kan ge dem”, säger Donald Ross på Karlstads universitet som är kursansvarig.

”Vi är mycket nöjda – studenterna har tagit fram en jättebra applikation som vi kommer att ha stor användning av i testverksamheten”, säger Eva Glavenius som tillsammans med Torbjörn Wiger på Compare Testlab varit ansvarig för projektuppgiften.

Premiär för Scrum i studentprojekt

Projektkursen har genomförts enligt Scrum-metoden – ett arbetssätt som fungerat mycket bra enligt alla parter:

”Det har varit väldigt intressent och lärorikt – och det har stimulerat oss i gruppen att arbeta kreativt och självständigt mellan Sprint-mötena”, säger studenterna som inte hade så stora förväntningar inför uppgiften: ”Vi hade egentligen ingen aning om vad vi skulle göra”.

”Detta är första gången som våra studenter provar denna arbetsform – därför är det extra roligt att det fungerat så bra för gruppen”, säger Donald Ross och förklarar att Scrum-metoden nu kommer att användas i fler studentuppgifter.

”Scrum har fungerat mycket bra för studentprojektet”, säger Eva Glavenius som är imponerad över hur gruppen fungerat och utvecklats efter varje Sprint-möte: ”De har varit självgående och löst det mesta på egen hand – därför har det inte varit det minsta betungande för oss”.

Första studentprojektet på Sätterstrand

Studenterna genomförde sin projektkurs – som ger 7,5 nya högskolepoäng – på halvtid över tio veckor i universitetets projektrum på Sätterstrand.

”Det är mycket bättre än att sitta på universitetet”, säger studenterna och förklarar: ”Projektrummet på Sätterstrand är helt perfekt – här finns bra och välutrustade arbetsplatser samtidigt som gruppen kan samlas utan att behöva samsas med andra som på universitetet”.

Dessutom har närheten till uppdragsgivarna på Compare Testlab och tillgång till egen IT-infrastruktur varit en stor fördel: ”Det har alltid funnits någon på testlabbet att fråga och vi har haft tillgång till en egen server – därför körde vi aldrig fast någon gång vilket kan ta tid från projektet”.

Första samarbetet inom E-CLIC

Studentprojektet är det första konkreta samarbetet inom ramen för EU-projektet E-CLIC som i Värmland drivs av Karlstads universitet och Compare Testlab.

”Studenterna har en central roll i E-CLIC – därför hoppas vi att det här lyckade projektet visar vägen för ett fortsatt samarbete”, säger Eva Glavenius.

Så till exempel kommer en av studenterna – Joakim de Jong – att tillsammans med en annan student göra sitt exjobb på Compare Testlab under våren: ”Utan E-CLIC-projektet hade jag nog aldrig kommit i kontakt med testlabbet”, säger han.

Donald Ross hoppas också på ett fortsatt samarbete: ”Vi ser gärna att våra studenter kan få göra sin kommande industripraktik på testlabbet och vi hoppas på fler testuppdrag för kommande projektkurser. Och varför inte ge studenterna möjligheten att skriva uppsats i gruppform”.

”Viktiga kuggar i ett större sammanhang”

Ulf Lidberg (Compare) – som bland annat arbetar med samverkan mellan Compare och Karlstads universitet – applåderade studenterna för sitt genomförda projektarbete: ”Ni är viktiga kuggar i ett större sammanhang – att vi tillsammans ska stärka regionens konkurrenskraft inom test genom att skapa ny kunskap och utveckla nya metoder för detta”.

Det enda som studenterna efterlyste under utvärderingen var bättre bussförbindelser till Sätterstrand. ”Men det uppvägdes av att vi fick gratis kaffe hela tiden”, summerar studenterna.

På bilden från vänster: Eva Glavenius på Compare Testlab och de sex studenterna – Nancy Bouchaoui, Fredrik Häggbom, David Sandqvist, Joakim de Jong, Johan Bjärneryd och Therese Axelsson.

……………………………………………………………………………..

E-CLIC (European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services) är ett projekt i EU:s Nordsjöprogram (Interreg IVB Nordsjön) som löper över tre år (2008-2011). Det övergripande syftet med E-CLIC är att stimulera innovation genom att etablera åtta nya europeiska samverkande innovationscenter för bredbands- och mediatjänster, med målet att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i Nordsjöregionen och om möjligt ett nytt Nordsjökluster. Ett av dessa innovationscenter – E-CLIC Värmland – utgörs av Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads universitet och Compare med stöd av Region Värmland.