Med 170 konsulter inom samhällsutveckling är Karlstad det fjärde största Sweco-kontoret i landet (efter Stockholm, Göteborg och Malmö). Tidigare var konsulterna utspridda på tre olika lokaler i Karlstad. Nu är alla samlade i samma hus – det nya Sweco-huset. ”Ett stor lyft på många sätt”, konstaterar Max Tidestad bland flyttkartongerna.

Det nya Sweco-huset ligger centralt och strategiskt med ingång i korsningen Sandbäcksgatan och Våxnäsgatan:

  • Centralt med närhet till det mesta för både anställda, kunder och samarbetspartners.
  • Strategiskt med bästa läget i stan för att bli mer kända i Karlstad och visa att vi är stora.

Här har Sweco stora och specialdesignade kontorslandskap på tre våningar med ”den häftigaste utsikten i stan” över Klarälven och Teatern – allt planerat, ritat och inrett av Swecos egna arkitekter.

”Det nya Sweco-huset är ett stor lyft på många sätt”, konstaterar Max Tidestad.

Lättare att samverka i samma hus

På Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter, miljöexperter och IT-konsulter för att bidra till ett säkrare och växande samhälle.

”Vår breda kompetens gör att vi alltid kan sätta ihop team med passande specialkunskaper – därför är det ett lyft för oss här i Karlstad att ha alla våra konsulter samlade i ett hus”, säger Max Tidestad.

”Visst har vi samarbetet tidigare – men då fick vi åka till varandras kontor som låg utspridda i Karlstad. Nu blir det betydligt lättare att samverka över branschgränserna och hitta nya smarta lösningar när olika kompetenser möts spontant i det gemensamma fikarummet”.

Spontana möten vid kaffeautomaterna – här infrastrukturprojektör Helene Didriksson och regionchef infrastruktur Lars Almqvist.

Vill växa med IT-konsulter som vill växa

Sweco i Karlstad har konsulter inom sex affärsområden – däribland IT för samhällsutveckling som är en växande och viktig del i utvecklingen av det digitala samhället.

”Vi är idag ett 20-tal IT-konsulter i Karlstad  – men vi behöver bli fler för att klara våra expansionsmöjligheter”, säger Max Tidestad och pekar på behovet av att ha en tydligare position på  IT-kartan i Karlstad.

”Vi finns och verkar framgångsrikt sedan tio år med utvecklingen av det digitala samhället – men allt för få känner till det. Det är viktig för oss att vi växer personellt men även kompetensmässigt – att vi kan hjälpa varandra att bredda vår kunskap”, säger han.

I det nya Sweco-huset finns det plats att växa vidare – i dubbel bemärkelse:

”Vi söker fler kreativa och affärsdrivande IT-konsulter med stark entreprenörsanda och vilja att hitta sina egna affärer. Vi erbjuder – förutom stans häftigaste kontor och utsikt – stor frihet under ansvar med goda möjligheter att utvecklas och växa inom Sweco”.

Scrum Master Martin Andersson och Lead Developer Christian Göransson på sina nya arbetsplatser i Sweco-huset.

Samarbetar gärna med andra Compare-företag

Sweco har redan idag många kunder och uppdrag i regionen – inom IT för samhällsutveckling bland annat Karlstads kommuns webkarta, Värmlandstrafiks nya reseplanerare och en förstudie åt Konsum Värmland för att optimera varulogistiken.

”Men vi har kapacitet och unik kompetens för fler uppdrag – gärna tillsammans med andra Compare-företag som behöver komplettera sina tjänster med geografisk IT”, fortsätter Max Tidestad: ”Inom Sweco har vi stort lokalt mandat att skapa nya affärer – och vi gör det gärna tillsammans med andra företag där vi tillsammans kan erbjuda största möjliga kund- och verksamhetsnytta, oberoende av den underliggande tekniken”.

Max Tidestad fikar efter behov av IT inom farligt gods på väg med specialisten inom området Linn Arvidsson.

Allt från kollektivtrafik till skogsavverkning

Swecos IT-konsulter är främst verksamma inom energi, infrastruktur, offentlig sektor, miljö, skog och transport. Användningsområdena är många och uppdragen kan handla om allt från att öka effektiviteten i transportsektorn och undersöka behovet av kollektivtrafik till att planera skogsavverkning eller hålla reda på vatten- och avloppsledningar.

”Med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) kan vi strukturera, analysera och visualisera stora mängder information på ett överskådligt sätt baserat på senaste teknik och internationella standards. Vi erbjuder våra kunder dataförädling, datakonvertering och datasamordning, exempelvis för nätinformationssystem (Energi-GIS) eller för skoglig operativ planering (Skogs-GIS). Sweco satsar även på Grön IT där exempelvis ruttoptimering vid transportplanering kan vi bidra till att minska utsläpp och reducera onödig trafik”.

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Koncernen omsätter cirka 6,7 Mdr och har 7.400 anställda i 11 länder, varav 3.300 på 50 orter i Sverige inom affärsområdena arkitektur, byggkonstruktion, energisystem, IT för samhällsutveckling, industri, infrastruktur, installation, vatten & miljö och projektledning. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen.
……………………………………..

……………………………………..

Text & foto: Sven Carlsson (Compare) – en redaktionell tjänst för Veckans Web Värd