I Compares kartläggning Digitalt Revolt har medlemsföretagen belyst de stora utmaningar som finns med kompetensförsörjning inom den digitala sektorn i Värmland. Förutom svårigheter att rekrytera rätt kompetens saknar många företag möjligheter till kompetensutveckling. I Digital Revolt svarade drygt en tredjedel att de haft svårt att hitta rätt utbildningsinsatser.

Compare har därför beslutat att erbjuda en första utbildning i egen regi. I mars arrangeras en skräddarsydd AI-utbildning, utifrån ett ledarskaps- och affärsperspektiv, i samarbete med Svenska AI-akademin.

I december fanns Jenny Hammarberg på plats som föreläsare på Compare-lunchen på Elite Stadshotellet. I mars kommer hon tillbaka till Karlstad för att hålla i en skräddarsydd AI-utbildning.

– Vi hade flera föreläsningar och aktiviteter om AI under hösten. Nu följer vi upp det med en mer praktiskt inriktad utbildning i ämnet, säger Mikael Holmgren, ansvarig för kompetensfrågor på Compare. och fortsätter:

– AI är ett stort område där många företag ser över vilka möjligheter det kan ge. Det här en konkret möjlighet att gå vidare till handling. Dessutom rymmer AI många möjligheter även kopplat till offentlig sektor.

Anpassat format

Utbildningen hålls i Karlstad och är förlagd till tre heldagar utspridda i mars, mellan utbildningstillfällena finns utrymme för självstudier och förberedelser.

– Genom vår undersökning har vi förstått att en av anledningarna till att det är svårt att göra kompetensutveckling är formatet. Vi vet att det är högt tryck på många arbetsplatser och att det är svårt att frigöra tid. Det har vi försökt ta hänsyn till i upplägget av kursen, säger Mikael Holmgren.

Jenny Hammarberg, vd för Eicorn och medgrundare av Svenska AI-akademin, är den som håller i utbildningen tillsammans med innovationskonsulten Pierre Engman.

– Deltagarna i AI-akademin får förutsättningarna att förstå hur AI förändrar affärsmodeller och branscher, på vilket sätt affärsnytta kan skapas och hur det kan appliceras i den egna organisationen. Under utbildningen får deltagarna identifiera problem och ta fram sitt eget case, samtidigt som de får bekanta sig med mallar och verktyg de kan ta vidare in i sin organisation, säger Jenny Hammarberg.

Genomslag i affärsmodeller

Hon trycker också på att tekniken redan nu är något man måste ta ställning till. En studie från Boston Consulting Group, där 160 respondenter från nordiska företag fanns representerade, visar att inflytandet av AI tros ha stor påverkan redan på kort sikt. 62 procent av de som svarade på undersökningen tror att AI kommer att förändra deras affärsmodeller inom de kommande fem åren.

Utbildningen i mars blir den första i Compares regi, men sannolikt inte den sista. Redan nu ses möjligheten över att tillsammans med Karlstads universitet ta fram en utbildning inom webbdesign riktad mot systemutvecklare.

– Självklart är vi också öppna för förslag om utbildningsinsatser som efterfrågas av våra medlemmar, säger Mikael Holmgren.

  • Här hittar du mer information om utbildningen sam länk till anmälan

Mikael Holmgren

Kompetens- och medlemsfrågor

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se