Under oktober månad hade ÅF en kampanj som heter ”Ladies Month” som innebar att de uteslutande anställer kvinnor till företaget under en period. Det är tredje året i rad som ÅF genomför denna extra insatts för att få mer kvinnor i företaget.

ÅF är ett Compare-företag som satsar på att göra branschen mer jämställd genom att under en bestämd period endast rekrytera kvinnor till företaget. ÅF har ett uppsatt mål som kommer leda till att fler personer anställs. Men det handlar absolut inte om att få jobb bara för att man är kvinna.

– Självklart har vi lika höga krav på att hitta rätt person med rätt kompetens som i vanliga fall, vår tanke med den här satsningen är att få de som jobbar med rekrytering att leta i andra nätverk än de vanliga, säger Josephine Sirander, ÅF.

I dagsläget har ÅF 24 % kvinnor på konsultnivå och 15 % på chefsnivå, men de fortsätter hela tiden att jobba för en mer jämställd siffra.

– Målet är att vi ska ha 30 % kvinnor på alla nivåer år 2020, det är fortfarande inte helt jämställt men det är en bra början, säger Josephine.

Källa: VF Näringsliv