Vi är mitt inne i den fjärde industriella revolutionen, som man kallar för industri 4.0, vilket innebär flertalet nya teknologier för företag att förhålla sig till. Mikael Larsson, ÅF, visade på exempel inom IoT, Bigdata och 3D skrivare och hur detta påverkar utvecklingen samt vilka krav det ställer på nytänkande, nya affärsmodeller och nya sätt att jobba på. 

Idag talar alla om digitalisering, och Mikael definierar begreppet som en förflyttning från analog till digital teknik. Industri 4.0 är en del av digitaliseringen och innebär industrins Internet of things dvs. intelligenta produkter som vet hur och till vem de tillverkas. Man får därmed tillgång till stora mängder data att analysera. 

– En nyckel för ett lyckat digitaliseringsarbete är att koppla samman allt som produkter och maskiner med leverantörer och sådant som är utanför fabriken, där har vi den riktiga revolutionen, säger Mikael. 

Smarta fabriker

På ÅF jobbar de med allt från att göra mobilappar till att digitalisera tillverkningsindustrin och några kunder som de jobbar med är Stora Enso, Scania, Stena Recycling och Billerud Korsnäs. ÅF har bland annat drivit ett samarbete ihop med KTH för att utveckla smarta komponenter i en produktionsmiljö. Med smarta komponenter som kopplar upp sig mot MES systemet (Manufacturing Execution System) kan man sammanföra denna systeminformation och styra produktionen i realtid och även analysera resultatet. Smarta komponenter kan också användas för att spara energi genom att sätta delar av produktionslinjen som under visa förhållanden inte används i ”sleep-mode”.

– Med ett MES system som är spindeln i nätet kan man också få en naturlig väg att kommunicera med omkringliggande system och koppla ihop dessa, berättar Mikael.

År 2018 räknar man med att det finns fler uppkopplade saker än människor och år 2020 räknar med 26 billioner uppkopplade enheter. Mikael gör en jämförelse mellan Internet of Humans och Internet of Things. 

– Något som är extra häftigt är att förändringen kommer vara lite stor för sakernas internet som det har varit för oss människor de senaste 20 åren, säger Mikael och fortsätter,

– En stor utmaning handlar om hur vi ska koppla ihop alla enheter och analysera den stora mängder data som kommer utvinnas. Vi ser att komplexiteten ökar och för att fortsätta producera i rätt takt behövs tekniken för att få ner komplexiteten och lägga delar av det i systemen, säger Mikael.

Nya krav på tjänster 

Smarta fabriker och uppkopplade produkter innebär stora möjligheter men också utmaningar och ställer nya krav på industrier, företag och organisationer att leverera andra typer av tjänster.

– Kanske kommer vi inte ens lämna in våra bilar på verkstaden i framtiden? Uppkopplade fordon utvecklas snabbt och bilverkstäder måste verkligen börja tänka mer på hur de skapar värde för kunden genom att exempelvis ge extra service om något går sönder, menar Mikael. 

Finns det då en risk att vi digitaliserar bort oss själva?

– Jag tror att det kommer bli andra roller och tjänster i framtiden. Människan kommer utföra mindre manuellt arbete då systemen tar beslut för hur produktionen ska styras. Men tekniken kommer behöva utvecklas och analyseras. Vi är duktiga på tekniken i Sverige och får jobba på att behålla kompetensen här.

Katarina Friberg och Mikael Larsson, ÅF. 

ÅF är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Karlstadkontoret gör allt från mobilappar och webbsidor till att digitalisera tillverkningsindustrin. 

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter): Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet ordnar studiebesök, gästföreläsningar, lunchmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten för IT-studenterna vid Karlstads universitet. Gruppen består av representanter för CGI, Elvenite, Evry, iBiz Solutions, Askås, Prevas, Sogeti, Stamford, Tieto, ÅF och Compare. Karlstads universitet representeras av Informatik och Datavetenskap samt ett antal IT-studenter.

Nästa SNITS-lunch äger rum den 21 februari med Askås som värd. 

Text och foto: Hanna Grevillius

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss