Som IT-student finns ett brett spektrum av intressanta områden att jobba inom efter avslutade studier. Industriell IT är ett av dem vilket också var temat på läsårets sista SNITS-lunch med ÅF som värd.

Under SNITS-lunchen berättade Mikael Larsson och Katarina Friberg från ÅF (bilden) om hur det är att jobba med pappersindustrin som kund samt om MES, Manufacturing Execution System. MES är ett system som används i industrin för att styra och övervaka produktionen. Man kan säga att det arbetar mellan automationslagret och affärssystemet där det bland annat håller reda på underhåll, lager, material, energi, kvalité och produktionsplanering.

”En fördel med att arbeta med industriell IT är att man får komma nära och jobba i kundens verksamhet”, berättade Mikael Larsson, ÅF.

Mikael och Katarina fortsatte lunchen med att berätta hur utveckling, implementation och driftsättning av ett MES-system kan se ut om man jobbar hos ÅF. Utvecklingsfasen börjar med uppstart som övergår i genomförande och efter noggranna tester så implementeras och driftsätts systemet.

”Test är en väldigt stor del av utvecklingsfasen, speciellt om det är mycket integration inblandat. I pappersindustrin kan ett fel i systemet innebära produktionsstopp vilket kostar kunden stora summor pengar. Systemen vi utvecklar testas oftast i en simulerad miljö och driftsätts sedan under planerade produktionsstopp för att minimera risker och intäktsförluster”, berättade Katarina Friberg.

Med en IT-utbildning i bagaget finns det många spännande jobb att ta sig an. Det får IT-studenterna vid Karlstads universitet en inblick i under de lunchmöten som arrangeras inom ramen för SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter).

”Industriell IT är bara ett av många spännande områden som IT-studenter har att välja på efter avslutade studier. Under det här läsåret har studenterna som deltagit vid lunchmötena till exempel fått höra representanter från företagen berätta om Business Intelligence, apputveckling, Internet of things samt integration och vikten av källkod- och versionshantering”, säger Johan Eklund – ansvarig för SNITS-gruppen vid datavetenskap, Karlstads universitet.

Lunchmöten är en av flera aktiviteter som arrangeras inom ramen för SNITS. Under mötena bjuds studenter på lunch och föredrag av ett av de elva Compare-företag som finns representerade i SNITS-gruppen. Föredragen kan handla om allt i från trender i branschen, aktuella verktyg och tekniker till en personlig berättelse om hur det är att jobba i IT-branschen.

Preliminärt schema för kommande läsårs lunchträffar: 7 oktober: Prevas; 3 november: Stamford; 1 december: Ninetech; 9 februari: Evry; 12 april: Elvenite; 17 maj: CGI

IT-middag med SNITS 10 september: Läsårets kick-off är IT-middag med SNITS som äger rum den 10 september. Här ges studenterna möjlighet att under en eftermiddag och kväll mingla och träffa företagsrepresentanter under mer avslappnade former.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. De erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag cirka 7.000 medarbetare. Basen finns i Europa, men deras verksamhet och kunder finns i hela världen.

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter): Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet ordnar studiebesök, gästföreläsningar, lunchmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten för IT-studenterna vid Karlstads universitet. Gruppen består av representanter för CGI, Elvenite, Evry, iBiz Solutions, Ninetech, Prevas, Sogeti, Stamford, Tieto, ÅF, XLENT och Compare. Karlstads universitet representeras av Informatik och Datavetenskap samt ett antal IT-studenter.