Linköpings kommun effektiviserar sitt arbete med handläggning av ärenden avseende färdtjänst och riksfärdtjänst med hjälp av Addoceos verksamhetssystem Navet.

IT-företaget Addoceo AB i Karlstad äger, utvecklar och förvaltar Navet som idag används av kommuner och länstrafikbolag. Systemet har utvecklats i nära samarbete med personer som har stor erfarenhet av den bransch som är systemets målgrupp.

”För att underlätta och effektivisera handläggningen av våra färdtjänstärenden behövde vi ersätta vårt befintliga system med ett nytt och modernt IT-system. Vi fann att Navet uppfyllde våra behov”, förklarar Gunnar Lönn, kollektivtrafikansvarig i Linköpings kommun.

I uppdraget ingår anpassning och optimering utifrån Linköpings krav och behov.

”Vi har under senaste året satsat mycket egen tid på att vidareutveckla Navet och denna affär bekräftar att satsningen är lyckad och uppskattad”, säger Jan Hellberg som är marknadsansvarig på Addoceo. ”Navet har idag funktionalitet för integration med andra system. Systemets tekniska arkitektur och dess moderna och användarvänliga gränssnitt är några av de områden vi har haft stort fokus på”.

Läs med om Navet
http://www.addoceo.se/Produkter/Navet

Henrik Lindahl

henrik.lindahl@addoceo.se

+46(0)54-19 64 90
+46(0) 701- 80 65 47
henrik.lindahl@addoceo.se

Addoceo
Drottninggatan 6
65224, Karlstad

+46(0) 54- 19 64 90

info@addoceo.se

http://addoceo.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss