Karlstads universitet söker mentorer till 39 nyfikna studenter inom Datateknik, Dataingenjörer, ITDesign, Programvarudesign, System Design samt Webb och multimedia.

”Vi har 16 mentorer anmälda – men behöver alltså fler”, rapporterar Ximena Deramond på Karlstads universitet: Du som är yrkesverksam och är intresserad av att vara mentor åt en IT-student vid Karlstads universitet under ett läsår, anmäl dig senast 30 janauri här >>

Som mentor:

  • – har du ett hedersuppdrag;
  • – delger du dina kloka erfarenheter;
  • – lyssnar du och ställer de kloka frågorna;
  • – ger du adepten stöd;
  • – lär du känna en oerfaren student;
  • – bjuder du på din erfarenhet.

Mentorns UPA:

  • Utan personligt ansvar för adepten;
  • Personligt engagerad;
  • Ansvarar för att ge stöd