Den 14-15 september gick 2conciliate modelleringsforum av stapeln på Karlstad CCC. Tillsammans med ett hundratal kunder från hela Sverige firade 2conciliate sitt 10-årsjubileum med inspirerande föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och utbildning. 

Konferensen lockade företag, organisationer och kommuner från hela Sverige.

– På bara tio år har vi ökat från 10 kunder till 652 kunder i totalt 42 länder. De flesta använder vår produkt för att visualisera sina processer, men många använder det också som stöd i projekt- och förändringsarbete och uppbyggnad och förvaltning av ledningssystem, säger JanE Larsson, VD, 2conciliate.

Deltagarna började dagen med att ta del av nyheter i produkten 2c8 Lite som där de jobbat på att utveckla användarvänligheten. Förbättringar i produkten är bland annat att utökat språkstöd, användnings av dokumentlänkar, ny texteditor och responsivt gränssnitt. 

– En utmaning framöver är att vi måste bli bättre på att utveckla lösningar i produkten som stödjer kunders användning. Vi behöver få bättre lösningar i befintliga produkter och även fler och bättre integrationer till andra produkter. En annan utmaning är att erbjuda utbildning när den efterfrågas och när den passar våra kunder, utifrån egen erfarenhet och ambitionsnivå. Vi kommer erbjuda fler utbildningar online, säger JanE Larsson. 

Kunders processresor inspirerade 

Första konferensdagen bjöd på en rad inspirerande föredrag:

  • Ingela Söderlind, Kvalitetschef Peab, berättade om deras resa att skapa ett övergripande ledningssystem med hjälp av 2c8 Modeling Tool i en stor koncern.
  • Johannes kask, Cenova, talade om konsten att skapa ett system som används av alla och som möter världens tuffaste regulatoriska krav.
  • Jan Sjöström, verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen och Angelica Svensson, e-strateg berättade om hur de gått tillväxa för att digitalisera och utveckla sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Genom att låta medarbetarna vara delaktiga i processbeskrivningen har kartläggningen givit upphov till både frågor och förklaringar till metoder, arbetssätt och resultat.

Gemensamt för alla tre kunder var att de berörde att det vid införande av 2c8 verktyg eller andra system är att; ta hjälp av någon inom organisationen att driva projektet, utgå från medarbetarnas behov och skapa en företagsanpassad layout som känns igen i verksamheten. 

Jubileumskväll i Queens-tecken

Andra konferensdagen erbjöds deltagarna att välja mellan olika utbildningspass för att bättre lära sig 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite. Konferensen var den 6:e i ordningen och moderator för dagarna var Per Kristensson, forskare i psykologi vid Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads universitet. Jubileumskvällen avslutades stort med underhållning i världsklass med Johan Boding och Night of Queen.

Mingel i pausen.

peab
Ingela Söderlind från Peab.


Lunch.


Jan och Angelica berättar hur de i Vaxholm stad digitaliserat och utvecklat sitt ledningssystem.


Johannes kask från Cenova.


I pausen talade partners centuri och Stratsys.

Text och foto: Hanna Grevillius

JanE Larsson

VD

+46 70 787 50 25
jane@2c8.com

2c8
Älvgatan 5
65225, Karlstad

+46 54 212728

info@2c8.com

http://www.2c8.com/