Med SDK får Sverige en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation för alla sektorer i det offentliga Sverige. Mer information om projektet finns på inera.se

Under hösten 2020 genomförs både tekniska pilottester och verksamhetspilottester. Detta för att verifiera processer och att den gemensamma infrastrukturen gör nytta hos verksamhetspiloterna inför kommande införandefas. Verksamhetspiloterna genomförs av kommuner, regioner och statliga myndigheter. Piloterna är indelade i olika verksamhetsområden, exempelvis socialtjänst och arbetsmarknad. Detta för att kunna testa sökfunktionen för att hitta rätt mottagare och för att testa flöden av säkra digitala meddelanden inom olika verksamheter.

 

Nordic Medtests arbete i projektet

Nordic Medtest har varit med från projektstart 2018 och kommer även att vara en delaktiga vid övergång till förvaltning och breddinförande 2021. I SDK innehar Nordic Medtest rollerna som testledare, testare, pilotsstöd och federationsoperatör. Pilotsstödet hjälper piloterna att lösa problem, förbättra instruktioner, dokumentera de problem som uppstår samt hanterar piloternas statusutskick inom projektet och till piloterna. Federationsoperatören säkerställer att anslutningsprocessen till SDK-federationen fungerar som tänkt.

”Med många olika piloter ges många olika infallsvinklar på projektets dokumentation och processer. Det gör det enkelt att se var otydligheter finns och var i processer flaskhalsar uppstår.” /Frank Grundin

-Organisationer som ska införa SDK ansvarar själva för anpassning av egna verktyg som de vill använda för anslutning och för att lägga in den egna organisationens uppgifter i den gemensamma adressboken. Det är bra att det är ett stort antal piloter, från spridda verksamhetsområden, som själva ansvarar för anpassning och anslutning. Med många olika piloter ges många olika infallsvinklar på projektets dokumentation och processer. Det gör det enkelt att se var otydligheter finns och var i processer flaskhalsar uppstår, säger Frank Grundin, pilotstöd och federationsoperatör.

Testledarens arbete i projektets slutfas är främst att säkerställa att samtliga tester är utförda, sammanställa testresultat och piloternas erfarenheter samt se över så att all dokumentation är tillräcklig när projektet går över i förvaltning 2021.

Nordic Medtest kommer att delta i projektets digitala informationsmöte 10 december 2020. Se Inbjudan till digitalt informationsmöten

 

Mer information om projektet och hur man ansluter till SDK

Öppen info: Säker digital kommunikation

Video med föreläsningen: Hur går det till att ansluta till en standardiserad och säker digital kommunikation?

Nordic Medtest
Bryggaregatan 11
65340, Karlstad

+46(0)72-551 57 34

info@nordicmedtest.se

https://www.nordicmedtest.se/