Det senaste året har teamet i projektet Ung Digital Idé inspirerat och stöttat över 2000 personer i Värmland hur man kan starta och driva företag rustat för framtiden. Fokus har varit digitalisering och intresset för projektet har varit stort. Aktiviteterna har inte bara lockat målgruppen unga idébärare, utan även offentliga organisationer och befintliga företag runt om i länet. Projektet är nu avslutat och Compare har startat en utvärdering samt hur vi kan kan dra nytta av lärdomarna. Projektet har finansierats av Tillväxtverket, Region Värmland samt medverkande kommuner.

– Digitaliseringen påverkar alla delar av samhället, så även för den som planerar att starta eget företag. Därför gäller det att tänka digitalt redan från början. Många ställer sig frågor som ”hur gör man?” och ”var börjar man?”. Genom projektet har vi stöttat unga idébärare i Värmland att få svar på sina frågor och starta hållbara företag, säger Fredrik Lindholm, digital affärsutvecklare och projektledare för Ung Digital Idé, på Compare.

Utveckla nytt arbetssätt och helhetstänk
Det var i oktober 2016 som Stiftelsen Compare tog över projektet Ung idé Värmland och bytte namn och inriktning till Ung Digital Idé. Genom workshops, inspirationsaktiviteter och coaching, med digitalt fokus, har teamet stöttat ca 2000 unga idébärare och företagare runt om i Värmland, som resulterat i närmare 100 startade företag bara det senaste året.

– När vi tog över projektet ville vi bygga vidare på den kunskap och erfarenhet som fanns, men vi ville också utmana och testa nytt, säger Fredrik. Det har vi gjort genom att utveckla ett arbetssätt och ett helhetstänk kring hur man kan möta framtidens entreprenörer och hur man på bästa sätt stöttar dem att starta och utveckla sina företag utifrån ett digitalt förhållningssätt.

Framtidens företag
Ett återkommande tema har varit ”Framtidens företag”. Syftet har varit att få idébärarna att tänka digitalt kring sitt eget framtida företag och ställa sig frågor som: Vad händer i min bransch just nu? Vad kommer att hända i min bransch?Vad skulle kunna hända i min bransch framöver?Och, hur kan jag bygga mitt företag utefter det?

Projektet är nu avslutat och Compare har startat en utvärdering samt hur vi kan kan dra nytta av lärdomarna.

 – En lärdom från projektet hittills är att det finns ”digitala företag”, med digitala produkter, som brukar kallas tech-startups. Och så finns det ”vanliga företag” som jobbar digitalt, eller borde göra det. Oavsett så behöver de stöttas på olika sätt och det är viktigt att tänka på, säger Fredrik. Vi vill att fler digitala företag ska starta i Värmland och undersöker nu formen för att kunna stötta tech-startups. Som en del i det är vi nu samarbetspartners med Connect Värmland.