React

Utbilda dig inom React – ett av de mest populära JavaScript-ramverken!
  •  

Utbildningsnivå

Erfarenhet krävs

React har snabbt blivit ett av de mest populära JavaScript-ramverken. Under den här utbildningen lär du dig skapa dynamiska webbapplikationer med ramverket React som en påbyggnad till traditionell JavaScript.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen riktar sig till webbutvecklare. Du ska ha 6 månaders yrkeserfarenhet av webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript (inklusive Ajax).

Behörighet

Du ska ha minst sex (6) månaders yrkeserfarenhet av arbete på heltid som frontendutvecklare.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV med utförlig information om tidigare yrkeserfarenhet och utbildningar samt gymnasie- eller högskolebetyg. Ansökan skickas till: yh.vast@folkuniversitetet.se.

Utbildningen

Efter avslutad utbildning har du:

  • Specialiserade kunskaper inom ramverket React gällande komponentarkitektur och tillståndshantering.
  • Kunskaper om och överblick över angränsande biblioteket så som ex. Router eller Redux.
  • Kunskaper om hur man arbetar flexibelt och skalbart i ett modernt utvecklingsprojekt med React.

Efter avslutad utbildning har du färdigheter i att:

  • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter kopplade till ramverket React.
  • Lösa sammansatta problem inom ett flexibelt och skalbart utvecklingsprojekt med React.

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att:

  • Självständigt använda ramverket React samt identifiera hur React kan användas för mer avancerade projekt, vilket leder till vidare lärande och professionell utveckling.
  • Övervaka och slutföra utvecklingsprojekt med ramverket React.

Upplägg

Utbildningen har ett uppstartstillfälle, men därefter sker kontakten med läraren på ett individplan baserat på behov. Kort efter uppstarten har de ett möte med läraren och utbildningsledaren (UL) på 30 minuter för att skapa sin studieplan med sin individuella studietakt, baserat på sina förutsättningar. Varje studerande har utöver detta 1,5 timmar enskild handledning under utbildningens gång. Hur dessa timmar används planeras under uppstartsmötet och skrivs in i den individuella studieplanen.

Då det mesta av utbildningsmaterialet är förinspelat eller inläsningsmaterial tillåter detta att studierna genomförs på sådant sätt att deltagarna själva väljer att studera när de har möjlighet till det. Detta ger en hög grad av möjlighet att själv avgöra studietakt.

 

Läs mer på www.folkuniversitetet.se/react

 

Om Folkuniversitetet

Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.

https://www.folkuniversitetet.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss