Progressive Webb App

Utbilda dig inom Progressiva webbapplikationer (PWA) – framtiden på appmarknaden
  •  

Utbildningsnivå

Erfarenhet krävs

Progressiva Webbapplikationer (PWA) spås vara framtiden för appmarknaden av bland andra Google. Istället för att utveckla appar med olika system och språk, såsom Swift och Kotlin, och distribuera dem via appstores, möjliggör PWA samma upplevelse, fast med frontend-teknik (HTML, CSS och JavaScript) som alla enheter förstår och kan hantera via webbläsaren. Kursen fokuserar på grunderna i en PWA genom att göra “traditionella” webbappar installerbara (inklusive ikoner). De blir också snabbare med caching, får service workers för offlinefunktionalitet samt pushnotifikationer

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som har 6 månaders yrkeserfarenhet i frontend-språken HTML, CSS samt JS och vill bygga snabbare, stabila applikationer för alla plattformar.

Behörighet

Du ska ha minst sex (6) månaders yrkeserfarenhet av arbete på heltid som frontendutvecklare.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV med utförlig information om tidigare yrkeserfarenhet och utbildningar samt gymnasie- eller högskolebetyg. Ansökan skickas till: yh.vast@folkuniversitetet.se.

Utbildningen

Efter avslutad utbildning har du:

  • Specialiserade kunskaper inom progressiva webbappar och nyttjandet av standardiserade webbAPIer som manifest, offline caching, service workers och pushnotiser.
  • Kunskaper om och överblick över angränsande webb-APIer, ex. fetch och geoLocation.
  • Kunskaper om hur man arbetar progressivt i ett modernt utvecklingsprojekt där man använder webbappar för att skapa installerbara applikationer på en mobiltelefon.

Efter avslutad utbildning har du färdigheter i att:

  • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter kopplade till att skapa installerbara webbapplikationer.
  • Lösa sammansatta problem inom ett flexibelt och skalbart utvecklingsprojekt med Progressiva Web Apps.

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att:

  • Självständigt utveckla och använda webbapplikationer för att skapa installerbara plattformsoberoende applikationer för både Android och iOS.
  • Övervaka och slutföra utvecklingsprojekt av progressiva webbapplikationer.

Upplägg

Utbildningen har ett uppstartstillfälle, men därefter sker kontakten med läraren på ett individplan baserat på behov. Kort efter uppstarten har de ett möte med läraren och utbildningsledaren (UL) på 30 minuter för att skapa sin studieplan med sin individuella studietakt, baserat på sina förutsättningar. Varje studerande har utöver detta 1,5 timmar enskild handledning under utbildningens gång. Hur dessa timmar används planeras under uppstartsmötet och skrivs in i den individuella studieplanen.

Då det mesta av utbildningsmaterialet är förinspelat eller inläsningsmaterial tillåter detta att studierna genomförs på sådant sätt att deltagarna själva väljer att studera när de har möjlighet till det. Detta ger en hög grad av möjlighet att själv avgöra studietakt.

 

Läs mer på www.folkuniversitetet.se/pwa

 

Om Folkuniversitetet

Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.

https://www.folkuniversitetet.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!