Introduktion till tjänstefiering

För dig som vill få ökad kunskap och förståelse av den transformation som tjänstefiering innebär för företag och organisationer
  • Tjänstefiering

Utbildningsnivå

Avancerad, Erfarenhet krävs, Viss erfarenhet

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam, främst inom tillverkande företag men även inom tjänsteföretag eller offentlig sektor, och som är intresserade av att skapa sig en uppfattning om tjänstefiering och vad det innebär i praktiken. Den passar exempelvis dig i rollen som mellanchef, projektledare, försäljare, produktionschef, marknads-och kundansvarig samt medarbetare inom produkt- och tjänsteutveckling.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam, främst inom tillverkande företag men även inom tjänsteföretag eller offentlig sektor, och som är intresserade av att skapa sig en uppfattning om tjänstefiering och vad det innebär i praktiken. Den passar exempelvis dig i rollen som mellanchef, projektledare, försäljare, produktionschef, marknads-och kundansvarig samt medarbetare inom produkt- och tjänsteutveckling.

 

KURSINNEHÅLL

Kursens mål är att ge dig ökad kunskap och förståelse av den transformation som tjänstefiering innebär för företag och organisationer.

Kursen består av tre moduler:

  1. The concept servitization
  2. The offering – including business models and pricing
  3. Strategies for servitization

Innehållet i kursen fokuserar på värdeskapande genom tjänstefiering med särskilt fokus på tillverkande företag. De modeller och teorier som presenteras är dock även applicerbara för tjänsteföretag eller organisationer inom offentlig sektor.

Konkreta verktyg som kan underlätta arbetet med den förändringsprocess som tjänstefiering innebär kommer att presenteras och praktiseras under kursens gång. Identifiering av vanligt förekommande utmaningar kopplade till tjänstefiering kommer även att presenteras och tydligt fokus kommer vara på hur dessa kan adresseras och överkommas.

Efter avslutad kurs kommer du att få en: tydligare bild av hur den egna organisationen kan stärkas och utvecklas utifrån ett tjänsteperspektiv. Bättre förståelse för vad tjänstefiering innebär och hur det kan utveckla verksamheter. Insikt i hur ett tjänsteperspektiv kan tillämpas i din och andras verksamheter.

 

GENOMFÖRANDE

Kursen är uppbyggd av moduler där du tar del av forskningsartiklar och filmer samt deltar i föreläsningar och diskussioner. Du kommer aktivt att delta i kursuppgifter, erfarenhetsutbyte med andra deltagare, projektarbete och skriftligt förmedla dina reflektioner.

Kursen är på avancerad nivå. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Zoom.

 

EXAMINATION

Kursens mål examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter som diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier.

BEHÖRIGHETSKRAV

90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6 eller engelska A. Motsvarandebedömning kan göras.

 

ANMÄLAN

Anmälan är stängd. Du kan redan nu maila en icke-bindande intresseanmälan till nästa termins kursomgång.

Läs mer om kursen på https://www.kau.se/ctf/ise/aktuella-kurser/tjanstefiering-5-hp

Om CTF - Centrum För Tjänsteforskning

Centrum för tjänsteforskning

https://www.kau.se/ctf

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss