Affärsmodeller i en tid av transformation

I denna kurs ges en introduktion till affärsmodeller och hur affärsmodeller kan användas för att utveckla en verksamhet och bidra till ökad konkurrenskraft. Kursen är för dig som är yrkesverksam.
 • Affärsmodeller
 • Innovation

Utbildningsnivå

Avancerad, Erfarenhet krävs, Viss erfarenhet

Kursen passar exempelvis dig som är verksam i ledningsgrupp och i din roll som chef, projektledare, försäljare, produktionschefer, marknads- och kundansvarig samt medarbetare inom produkt- och tjänsteutveckling.

KURSINNEHÅLL

Kursen består av 3 moduler: 

 1. Affärsmodeller – vad är det?
 2. Affärsmodeller och innovationer
 3. Hållbara affärsmodeller

Kursens mål är  att ge deltagarna en ökad kunskap om och förståelse av hur affärsmodeller kan användas för att analysera problem och utmaningar med fokus på värdeskapande i företag och andra organisationer. Detta görs i syfte att  utveckla verksamheten och bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

Under kursen behandlas begrepp, teorier och modeller med fokus på  affärsmodeller och värdeskapande med koppling till digitalisering, innovationer och hållbarhet.  Konkreta verktyg som kan underlätta arbetet med att förstå och utveckla affärsmodeller kommer presenteras, och under kursens gång, appliceras av deltagarna på den egna verksamheten med syfte att öka förståelsen för och förbättra de använda affärsmodellerna. Identifiering av vanligt förekommande utmaningar kopplade till affärsmodeller kommer även att presenteras specifikt kopplat till digitalisering, innovationer och hållbarhet.

Efter genomgången kurs kommer deltagarna ha en tydligare förståelse för hur den egna organisationen affärsmodeller kan stärkas och utvecklas.

 

DIGITALA TRÄFFAR

Kursintroduktion

 • 22 november, 13.00-14.00: introduktion möt kursdeltagare och lärare

Modul 1: Affärsmodeller – vad är det? (Patrik Gottfridsson)

 • 22 november, 14.00-15.30: Introduktion av modul 1
 • 29 november, 14.00-16.00: Lektion/diskussionsseminarium
 • 3 december, 14.00-16.00: Seminarium uppgift 1

Modul 2: Affärsmodeller och innovation (Peter Samuelsson)

 • 7 december, 14.00-16.00: Introduktion modul 2
 • 14 december, 14.00-16.30: Lektion/diskussionsseminarium
 • 17 december, 14.00-16.00: Seminarium uppgift 2

Modul 3: Hållbara affärsmodeller (Kristin Svärd)

 • 11 Januari, 09:15-11:00: Introduktion modul 3
 • 14 Januari, 09:15-11:00: Lektion/diskussionsseminarium
 • 21 Januari, 09:15-11:00: Seminarium uppgift 3

Examination (Patrik Gottfridsson)

 • 28 Januari, 09:15-11:00: Seminarium examinerande uppgift

GENOMFÖRANDE

Kursen är uppbyggd av moduler där du tar del av forskningsartiklar och filmer samt deltar i föreläsningar och diskussionsseminarier. Kursen förutsätter självständigt arbete, textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande.

En central del i kursen är att deltagarna tillämpar teorier, begrepp och modeller på egna problem och delar erfarenheter med varandra. Kursen kräver aktivt deltagande i skapandet av kursens innehåll genom att delta i diskussioner på seminarier och övriga lärandeaktiviteter under kursens gång. Diskussionsinnehållet i kursen bestäms delvis av deltagarna och utgår från deras erfarenheter, frågor och utmaningar i sitt arbete. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande.

Kursen är på avancerad nivå. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Zoom.

 

FÖRELÄSARE

Patrik Gottfridsson är lektor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Han forskar inom marknadsföring och service management med fokus på B2B-kontexter och innovation. Han har flera års erfarenhet av forskning, främst med fokus på kollektivtrafik.

Kristin Svärd är doktorand i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hennes forskning  fokuserar på digitala innovationer och dess påverkan på individer, organisationer och samhälle.

Peter Samuelsson är doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hans forskning har främst fokuserat på tjänsteinnovation, affärsmodeller och implementering av tekniska innovationer.

 

EXAMINATION

Kursens mål examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter som diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier.

 

BEHÖRIGHETSKRAV

90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6 eller engelska A. Motsvarandebedömning kan göras.

Om CTF - Centrum För Tjänsteforskning

Centrum för tjänsteforskning

https://www.kau.se/ctf

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss