Karlstad Innovation Park

Anmäl dig här

Anmäl dig senast den 3/9

14

Sep

Compare

Workshop: Idégenerering för InforCare

kl 09.00 - 12.00 Karlstad Innovation Park

Var med och ta fram nya idéer till digitala tjänster som kan hjälpa vårdande anhöriga att få en bättre levnadssituation! Representanter från kommun och landsting, universitetet, näringslivet och civilsamhället samlas för att tillsammans generera idéer utifrån insikterna från ExperioLabs 1-åriga förstudie.

I samarbete med Landstinget i Värmland så driver DigitalWell caset InforCare, som handlar om att synliggöra och stärka de anhörigas position i samhälle och inom vården. Läs mer om caset här.

Anmäl dig senast 3 september. OBS! Begränsat antal platser.