Karlstad Innovation Park

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 13/9

14

Sep

Compare

Workshop: Idégenerering för InforCare

kl 09.00 - 12.00 Karlstad Innovation Park

Hur kan vi synliggöra och stärka de anhörigas position i samhället och inom vården?

Var med och ta fram nya idéer till digitala tjänster som kan hjälpa vårdande anhöriga att få en bättre levnadssituation! Representanter från kommun och landsting, universitetet, näringslivet och civilsamhället samlas för att tillsammans generera idéer utifrån insikterna från ExperioLabs 1-åriga förstudie.

I samarbete med Landstinget i Värmland så driver DigitalWell caset InforCare, som handlar om att synliggöra och stärka de anhörigas position i samhälle och inom vården. Läs mer om caset här.

Anmäl dig senast 10 september. OBS! Begränsat antal platser.