Skeppet, Inre hamn

Anmäl dig här

Anmäl dig senast den 10/2

13

Feb

Compare

Utbildningsdag: Användarcentrera nu

0830- 1600 (dörrarna öppnar 0800) Skeppet, Inre hamn

Hur kan företag bättre förstå användarens behov och därmed skapa långsiktiga tjänster och produkter av värde?

Under denna utbildningsdag kommer vi att gå igenom varför användarinvolvering är viktigt i framtagningen av nya tjänster och hur dessa insikter kan ta dig närmare målgrupp och användare. Det handlar om att få in ett starkare användarfokus i verksamheten för att stärka både tjänster som identitet. Utöver Aha – upplevelsen, kommer du att få med dig verktyg för att kunna börja applicera din nya kunskap i din dagliga verksamhet. 

bild på ung kvinna med texten "Hur vet du vad användaren behöver"?

Experio Lab leder sessionen under förmiddagen, där vi går igenom processen från behovsidentifiering till prototyp med användaren i fokus.  Experio Lab Sverige är en samverkan mellan olika landsting och regioner som jobbar med användardriven utveckling med tjänstedesign som metod och förhållningssätt, och arbetar för spridning av innovationer, arbetssätt, metoder och verktyg, både nationellt och internationellt.

Efter lunch tar Andreas Stjärnhem, Creative Director på Sticky Beat över utbildningen. Innovationsbyrån Sticky Beat jobbar med att utveckla digitala upplevelser för både kunder och deras användare, med fokus på att skapa betydelsefulla, roliga och lönsamma lösningar. Under eftermiddagen får deltagarna ta del av hur byrån använder sig av dessa metoder i sin vardag. Teori varvas med övningar och efter dagen får du med dig material så att du kan fortsätta jobba med metoderna i din verksamhet.

Detaljerad agenda kommer snart!

Kostnad:

2 995kr för företag
1 495kr för Compare – företag
Priset Inkluderar fika, lunch, diplom och lättare kursmaterial
Vid frågor kring denna dag, kontakta marika.martin@compare.se
Vi fakturerar kursavgiften med 30 dagars betalningsvillkor efter utbildningsdagen. Anmälan är bindande från 10 februari 2019 men kan överlåtas till annan person.

Utbildningen arrangeras inom ramen för DigitalWell med syftet att öka innovationsförmågan hos små – och medelstora företag (med max 250 anställda).