Karlstad CCC

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 4/3

7

Mar

TJÄNSTEINNOVATIONSDAGEN 2019

kl. 13.00 - 16.00

INNOVATION UR KUNDENS PERSPEKTIV

Innovation handlar om att hitta nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan, till exempel att göra saker mer kostnadseffektivt eller sina kunder mer nöjda. CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har utvecklat ett nytt index som mäter den senare dimensionen, innovation som kan uppfattas av kunden.

Svenskt innovationsindex innefattar svar från ca 13 000 kunder som rankat innovationsgraden hos 70 företag och organisationer inom ett 20-tal branscher.

Indexet är ett sätt att sprida kunskap om innovationsarbete och skapa en ökad förståelse för hur innovationsarbete kan leda till ökad attraktivitet och lojalitet hos kunder och därmed bättre konkurrenskraft hos företag och organisationer

Välkommen till Tjänsteinnovationsdagen 7 mars där representanter från näringslivet resonerar kring innovationsarbete och forskare från CTF presenterar Svenskt innovationsindex och resultatet som visar Sveriges innovativaste företag.

Tid & plats: torsdag den 7 mars 13:00-16:00, Lars Lerin salen på Karlstad CCC.

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs.
Anmäl dig via denna länk senast den 4 mars. 

Preliminärt program:

13:00  Välkomna 
Per Kristensson, CTF, och Martin Löfgren, Handelshögskolan vid Karlstads universitet

13:10 – 13:30 Mätning av innovation, hur går det till? 
Lars Witell, CTF

13:30 – 13:45 Andra mätningar av innovation
Johan Netz, CTF

13:30 – 14:00 IKEA om innovation
IKEA

14:00 – 14:20 Konsumenttrender 
Konsumentverket

14:20 – 14:45 Kaffe & mingel

14:45 – 15:20 Svenskt innovationsindex
Jenny Karlsson, Kaisa Koskela-Huotari och Per Kristensson, CTF

15:20 – 15:45 Ny bok: Service Innovation for Sustainable Business – Stimulating, Realizing and Capturing the Value from Service Innovation
Peter Magnusson, CTF

15:45 – 16:00 Frågestund och avslutning
Per Kristensson, CTF

För vem: För dig som är nyfiken på innovation och hur man kan mäta innovation samt vill bli inspirerade och få tips på hur man kan utveckla sin verksamhet.

Välkommen!

Tjänsteinnovationsdagen arrangeras av CTF i samarbete med Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Seminariet är en aktivitet inom CTF:s forskningsprofil ”Tjänsteinnovation för hållbara affärer” med stöd från KK-stiftelsen, Karlstads universitet, Ikea, Ericsson, Volvo, Löfbergs, Ica, Stamford och Valmet under 2011-2019.

TJÄNSTEINNOVATIONSDAGEN 2019: INNOVATION UR KUNDENS PERSPEKTIV