Karlstad Innovation Park, lokal Arenan

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 30/5

1

jun

Compare

Stiftelsen Compare Karlstads årsstämma 2023

Kl. 11.00-11.45

Årsstämma 2023

Den 1 juni välkomnar vi dig som medlemsföretag i Compare till Stiftelsen Compare Karlstads årsstämma. Representanter från medlemsföretagen är välkomna.

Eventuella frågor till styrelsen ska inkomma senast den 25 maj 2023. Frågor skickas till fredrik.svensson@redpill-linpro.com.

NÄR

Torsdag 1 juni kl. 11.00-11.45

VAR

Karlstad Innovation Park, lokal Arenan

Varmt välkommen!

ANMÄL DIG HÄR
Anmäl dig senast 30 maj.

Årsstämma dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande att leda mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Frågan om mötets behöriga utlysande

7. Fastställande av dagordningen

8. Framläggande av styrelsens förslag på årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse

9. Framläggande av revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande, styrelse och övriga förtroendeposter

12. Frågor, skriftligen i förväg anmälda till styrelsen

13. Mötets avslutande

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss