Karlstad Business Center

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 31/8

4

Sep

Compare

Seminarium: Offentlig sektor och näringsliv i samarbete

Kl 08.00-12.00 Karlstad Business Center (KBC)

Offentlig sektor och näringsliv i samarbete – hur kan upphandling skapa möjligheter för utveckling och nytänkande?

Förenklingar och nya synsätt står på agendan inom upphandling. Oavsett om du är företagare eller arbetar inom offentlig sektor lovar vi en inspirerande dag som medverkar till att förenkla och öka förståelsen för möjligheterna. Kom och lär dig mer!

Att Sveriges Kommuner och Landsting jobbar med utveckling och innovation är en självklarhet. Att Sveriges näringsliv jobbar med detsamma är också självklart. Men hur jobbar vi tillsammans? Hur kan vi jobba med innovation inom ramen för den offentliga upphandlingen? Offentliga upphandlingar uppskattas till över 500 miljarder kronor varje år, en enorm marknad – ändå deltar förhållandevis få företag. Upphandling har upplevts krångligt – från båda håll, framförallt när nya tjänster och lösningar ska formas. Det innebär både uteblivna affärsmöjligheter för många företag och sämre nytänkande i den offentliga sektorn. Detta är frågor som vi lyfter och gemensamt diskuterar under en förmiddag på Karlstad Business Center. Representanter från både offentlig sektor och näringsliv finnas med och dela med sig av sina erfarenheter.

Du kommer bl.a. att få möjligheten att höra om, och ställa frågor kring, lyckade exempel då det gäller både innovationsupphandling liksom funktionsupphandling.

Anmälan via länk till höger.

Program för dagen

08.00 Välkommen

08.10 Offentlig upphandling – en affärsprocess, inte en lag
Karlstads kommuns strateg på utvecklingsstaben berättar hur näringsliv och offentlig sektor kan samarbeta för att skapa en effektiv och drivande affärsprocess med hjälp av offentlig upphandling
Talare: Martin Magnusson, Strateg utvecklingsstaben, Karlstads kommun

08.50 Innovationsupphandling – ett exempel på att upphandla prenumeration av tjänster istället för färdiga produkter
Talare: Ulrika Giers, VP Head of Business Development Public Healthcare Welfare and Education, Tieto

09.30 Fika och mingel

10.00 Vad innebär funktionsupphandling, risker och möjligheter i praktiken.
Talare: Sigrid Petterssén, Project Manager Upphandlingsdriven innovation, Region Gävleborg
Anette Jonsäll, Project Manager Upphandlingsdriven innovation, Region Gävleborg

10.40 Erfarenheter och lärdomar från genomförd funktionsupphandling
Talare: Karin Frejsjö, Upphandlingsledare, Karlstads kommun
Per Danielsson, Stadsjurist, Karlstads kommun
Representant från Frost Experience

11.40 Avslutning och sammanfattning

 

Detta seminarium arrangeras inom projektet DigitalWell.