Karlstads universitet

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 30/6

30

Sep

Compare m.fl.

Ny utbildning! Design för programmerare

14 september - 6 november 2020

Design för programmerare

God och effektiv visuell kommunikation är en viktig nyckel för att skapa och leverera system som ger nöjda kunder. I samarbete med Karlstads Universitets uppdrags AB har vi därför tagit fram utbildningen Design för programmerare i syfte att utveckla och stärka kompetensen inom visuell design/UX bland utvecklare.

Är du utvecklare och vill stärka din kompetens inom visuell design/UX så är detta utbildningen för dig. Den ger dig konkreta verktyg för att skapa bättre design till kund och kommunicera kring design med olika aktörer. Med fördjupad kunskap inom visuell design kan ditt företag ta ansvar för en större del av uppdragen, erbjuda mer välgrundade visuella lösningar och förbättra dialogen med kunderna och underleverantörer.

FÖR VEM

Programmerare som vill förbättra sin designkompetens.

INNEHÅLL

Med designprinciper och kommunikationsteori som utgångspunkt får du konkreta verktyg för att skapa ändamålsenlig design och kommunicera design med olika aktörer. Kunskapen ska kunna tillämpas i skapandet av både nya lösningar och re-design av äldre system.

Efter utbildningen ska du kunna:

 • – Tillämpa designprinciper och kommunikationsteori för att skapa en ändamålsenlig visuell design av gränssnitt
 • – Anpassa visuell design som är tillämpbar på både små skärmar (mobil) och stora skärmar (desktop)
 • – Ha en överblick när det gäller trender i visuell design/UX
 • – Förstå hur utvärdering av kundupplevelse (user experience) kan användas för att välja design
 • – Utforma design utifrån ett tillgänglighetsperspektiv
 • – Kommunicera kring design på ett effektivt och utvecklande sätt med kunder men också med kollegor eller underleverantörer
 • – Förklara nyttan med en genomtänkt visuell design och kunna motivera olika designval t.ex. val av typsnitt

GENOMFÖRANDE

Utbildningen innehåller en webbaserad introduktion med filmade föreläsningar om hur designprinciper och kommunikationsteorier kan användas för att skapa ändamålsenlig design/UX och kommunicera effektivt visuellt.

I utbildningen ingår en heldagsträff och två eftermiddagsträffar på Karlstads universitet.

Vid första tillfället, på Karlstads universitet, sker föreläsningar samt genomgång av en egen uppgift. Föreläsningen om hur man kan utvärdera kundupplevelse sker i anslutning till universitetets unika testmiljö, det så kallade användarlabbet.

Under resterande workshops får du praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna från föreläsningarna när du arbetar med ett eget case. Du skissar, motiverar dina designval, arbetar iterativt med förbättringar och skapar ett gränssnitt. Du väljer fritt verktyg och kommer att få individuell feedback utifrån designmässiga principer. Mer teknisk handledning kan ges till de deltagare som väljer att arbeta i CSS, Html eller Javascript.

 

TRÄFFAR

 • – Start: 14 september 2020 – start online via lärplattformen Canvas
 • – Träff 1: 29 september, kl. 09:00-16:00 – Karlstads universitet
 • – Träff 2: 15 oktober, kl. 13:00-17:00 – Karlstads universitet
 • – Träff 3: 2 november, kl. 13:00-17:00 – Karlstads universitet
 • – Avslut: 6 november – avslut online via lärplattformen Canvas

 

FÖRELÄSARE

Anna Sjöberg äruniversitetsadjunkt i Medie- och kommunikationsvetenskap. Anna har ett förflutet som grafisk designer och egenföretagare inom den grafiska industrin.

Pierre Sjöberg är universitetsadjunkt i Informatik. Pierre har erfarenhet av att utveckla system inom en rad olika områden och undervisar bland annat i webbdesign.

John-Sören Pettersson är professor i informatik och programledare för masterprogrammet i informatik. John-Sören har lång erfarenhet av undervisning och forskning inom området interaktionsdesign.

 

KOSTNAD OCH ANMÄLAN

För medlemsföretag inom Compare: 12 500 SEK exkl. moms per deltagare.

Övrig kostnad: 14 000 SEK exkl. moms per deltagare. I kostnaden ingår fika vid träffarna på Karlstads universitet.

Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare och kontaktar er omgående. Utbildningen kan ta emot 15 deltagare och behöver minst 10 deltagare för att starta. Faktura skickas ut strax efter start om ingen annan överenskommelse är gjord.

ANMÄLAN PÅGÅR 16 MARS TILL 15 JUNI

 

ANMÄL DIG HÄR

 

KONTAKTPERSONER

Kursansvarig Anna Sjöberg, tel 054-700 16 33

Utbildningshandläggare Maria Josteus, tel 054-700 13 00 (anmälningsfrågor)

Uppdragskoordinator Camilla Johannesson, tel 0702-531 300

Compare, Mikael Holmgren, ansvarig för kompetensfrågor på Compare, tel 0703-547 661