Karlstad Business Center

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 15/10

17

Okt

AB Nya Ekonomikompetens

LEAN Admin – Process & Metodik

Medlemskap i Karlstad Business Centers affärsnätverk Ekonomi N1 krävs

Ekonomi N1 - För kvalificerade ekonomer i ledande befattning

Varför arbeta med flöden. Hur får man effektiva, kvalitetsstarka flöden. Vad är värdeskapande? Flödesmetodik och varians. Att arbeta smartare utan att slösa med resurser etc. Medverkar gör bl.a: Thomas Åström Inission samt Stefan Ahlmark Nya Ekonomikompetens

LEAN. Att arbeta smartare. Fokusera på process och flöden. Utan att glömma bort resursnyttjandet. Under denna nätverksträff fokuserar vi på LEAN Administration med lite extra fokus på ekonomiavdelningens möjlighet att öka effekten av utförandet genom att läras sig att arbeta enligt LEAN-principer. Ständig förbättring.

Thomas Åström från Inission medverkar och delar med sig av sina erfarenheter från Scania och Inission. Stefan Ahlmark ger oss grundläggande kunskap som är viktig för att förstå syftet med LEAN – världens mest utbredda verksamhetsstrategi. Välkommen!