Karlstad Innovation Park

Anmäl dig här

Ingen sista anmälningsdag

30

aug

Jargongen på jobbet – det bästa och värsta med arbetsplatskulturen?

Kl. 07:45-09:15, Karlstad Innovation Park

I våras gästades vi av Johan Pettersson, lärare vid polishögskolan och föreläsare som berättade om matchokulturer. Det blev ett superlyckat seminarium som uppskattades av många. Vi bjuder därför in till ännu en kunskapshöjande föreläsning. Denna gång på temat jargong, skämt och makt på jobbet.

Genom föreläsning, filmklipp och diskussioner syftar föreläsningen till att på ett lättillgängligt och utmanande sätt bredda perspektiven och bidra till ökad samsyn i vad som ofta är komplexa frågor. Du behöver inte ha varit på det första seminariet för att delta på detta.

Så, vad är egentligen jargong? Hur kommer det sig att vi ofta upplever den olika beroende på vilka vi är och varför är den en så central del att prata om när det kommer till arbetsmiljön på jobbet? Genom att reda i frågor vi sällan pratar om kan vi skapa mer inkluderande och jämställda arbetsplatser.

Utgångspunkten är att mycket av exkludering på arbetsplatser sker omedvetet och utan onda intentioner, och att vi genom reflektion och samtal kan säkerställa att fler ska trivas på jobbet – inte bara vissa.

Valfri workshop

Föreläsningen följs, för de som vill och deltar fysiskt, av en workshop som utgår från samma tema. Här fördjupar vi kunskapen och samtalen om jargong, språkbruk och makt på jobbet genom ett par praktiska och lösningsfokuserade övningar. Föreläsning och workshop faciliteras av Johan Pettersson, universitetsadjunkt och lärare vid Polishögskolan i Malmö, som dagligen arbetar med frågor som rör makt, normer, beteenden, fördomar och jargong med sina polisstudenter.

Digitalt och fysiskt

Det är möjligt att delta digitalt eller på plats i Karlstad Innovation Park. För dig som deltar på plats är det också möljigt att välja om du önskar delta vid efterföljande workshop.

Seminarium: Kl. 7.45-9.15. Vid fysiskt deltagande startar vi kl 07.30 med frukost.

Workshop: Kl. 9.30-11.00.

Seminariet är kostnadsfritt.

Seminariet arrangeras av Region Värmland tillsammans med Compare, IUC/Stål & Verkstad och Paper Province inom ramarna för satsningen Attraktionskraft Värmland. Det är del av en seminarieserie om kompetensförsörjning, breddad rekrytering och normer.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss